Message of President Aquino to the Komisyon ng Wikang Filipino (KWF), August 15, 2012

Mensahe
ng
Kagalang-galang Benigno S. Aquino III
Pangulo ng Pilipinas
Para sa Komisyon ng Wikang Filipino (KWF)
Sa kanilang matagumpay na pagsasalin ng “Mi Ultimo Adios”

[ika-15 ng Agosto 2012]

Malugod kong binabati ang Komisyon ng Wikang Filipino (KWF) sa matagumpay na pagsasalin ng “Mi Ultimo Adios” sa anim na Diplomatikong Wika ng mundo, 20 katutubong wika sa Pilipinas, at 25 sa Filipino na pinangungunahan ng salin ni Gat Andres Bonifacio.

Isang malaking hakbang para sa inyong Komisyon ang paglilimbag ng aklat na ito; bukod sa pagbibigay-pugay kay Dr. Jose Rizal sa kanyang ika-151 taong kaarawan, ito rin ay patunay na ang KWF ay sumusuporta sa programa ng Kagawaran ng Edukasyon, na ituro sa mga paaralan ang mga isinulat ng ating pambansang bayani gamit ang Mother Tongue Based Curriculum. Umaasa ang inyong pamahalaang magiging mas epektibo ang paraan ng pagtuturo, at mas madaling matututo ang kabataang mag-aaral—daan tungo sa de-kalidad na pagkatuto at masiglang sambayanang Pilipino.

Hindi tayo kailanman binigo ng ating pagkakaisa bilang isang bansa. Ang wikang Filipino, bilang isa sa mga pundasyong nagbubuklod sa atin, ay ating sandata upang matagumpay nating maharap ang mga pagsubok ng panahon—mula sa pakikipaglaban para sa kalayaan at demokrasya, hanggang sa kasalukuyang pagkilos natin tungo sa makabuluhang pagbabago sa ilalim ng liwanag ng katotohanan at katarungan. Huwag po nating hayaang kumupas ang tingkad ng ating wika sa mga pahina ng ating kasaysayan; panatilihin po nating nagniningning ang kislap nito sa daang matuwid, na siyang tinatahak natin ngayon.

(Sgd.) BENIGNO S. AQUINO III

MANILA