[Read the English translation]

Ano ang inflation? Paano nito naaapektuhan ang ordinaryong mamimili? Ano-ano ang maaaring gawin ng gobyerno tungkol dito? Basahin ang infographic sa ibaba:

Inflation Filipino_151006_1323-01