[Read in English]

Sa Daang Matuwid,

Isinali ang mga mamamayan sa pagbabadyet.

1_Achievements_Budget-ng-Bayan_151012_1604

Nabigyan ng boses ang pinakamahihirap na mga komunidad sa proseso ng pagbabadyet bunga ng pagkonsulta mismo sa kanila tungkol sa kanilang mga pangangailangan. Sa pagbibigay sa mga tao ng kakayahang maging mas sangkot sa pamamahala—tulad ng Budget ng Bayan, panukalang pambansang badyet na madaling intindihin at makikita online—nagawang paigtingin ang epekto ng mga programa at proyekto ng administrasyon.

Ipinasa ang pambansang badyet nang nasa oras, taon-taon.

2_Achievements_Budget Signing_151012_1604

Taon-taon mula nang magsimulang manungkulan ang administrasyong Aquino, naipapasa ang pambansang badyet nang nasa oras. Kapag mas mabilis ang paglalabas ng pondo, walang naaantalang serbisyo.

Tinugis ang mga di nagbabayad ng buwis.

3_Achievements_BIR_151015_1738

347 tax evaders ang sinampahan ng kaso, na may P65.32 bilyong kabuuan ng di binayarang buwis. Sa mas mahigpit na mga polisiya, higit na sinigurong walang kahit sinong nakakaangat sa batas—kahit na isang dating Chief Justice at dating House Representative.

Pinaigting ang koleksiyon ng buwis.

4_Achievements_Tax-Collection_151013_1618

Noong 2012, nakalikom ang gobyerno ng P1 trilyon kítà sa kauna-unahang pagkakataon. Pagsapit ng 2014, umabot ng P1.3 trilyon ang kabuuang koleksiyon. Nagawa ng administrasyong Aquino na lampasan at doblehin ang pinakamataas na koleksiyon ng sinundan nitong administrasyon na P778.6 bilyon nang hindi nagtataas ng buwis liban sa Sin Tax.

Nireporma ang Bureau of Customs.

5_Achievements_BOC_151015_1738

201 kaso ng smuggling ang isinampa noon. P26.01 bilyon sanang halaga ng buwis at duty ang nakalusot kung wala ang Bureau of Customs Reform Project, na muling itinayo ang ahensiya mula ibaba-pataas upang alisin dito ang kultura ng katiwalian.

Pinalago ang ekonomiya.

6_Achievements_GDP_151012_1604
Tinamasa ng Pilipinas ang pinakamataas nitong 5-taong GDP average rate sa loob ng 40 taon (6.2%). Ito ang sukatan ng paglago ng ekonomiya ng bansa, kung saan kinilala ang Pilipinas na pangalawa sa pinakamabilis na paglago kasunod ng China. Kinilala din ng mga nangungunang institusyong pangnegosyo ang bansa sa mahusay nitong ekonomiya, sa kabila ng pandaigdigang krisis.

Sa ikatlong bahagi ng 2015, lumago ang GDP ng 6.0% dagdag sa nakaraang taon.

Pinaangat ang tiwala sa bansa mula sa loob at labas nito.

7_Achievements_Credit-Ratings_151012_1604

Noong 2013, nakatanggap ang Pilipinas ng investment grade status mula sa tatlong pangunahing credit rating agencies sa kauna-unahang pagkakataon. At patuloy ang mga upgrade na ito—ginagawang higit na kaakit-akit ang Pilipinas sa kapwa domestiko at dayuhang mamumuhunan. Noong 2014, umabot sa $6.2 bilyon ang net foreign direct investments, mula $1.07 bilyon noong 2010, habang ang kasalukuyang total domestic investments (P2.09 trilyon) ay nalampasan na ang sa nakaraang administrasyon (P1.24 trilyon).

Lumikha ng mas maraming trabaho.

Tinukoy ang mga susing sektor—tulad ng manufacturing industry; micro, small, and medium enterprises; automotive industry; at construction—at pinalakas ang mga ito. Ang sektor ng Information Technology—Business Process Management ay nakinabang nang malaki. Apat na taon makalipas ang pagsisimula ng administrasyon, dumoble ang direct employment at kita tungong P1.07 milyon at $18.9 bilyon sa gayong ayos. Naitala ang Metro Manila bilang second top outsourcing destination, habang pito pang mga lungsod naman sa bansa ang kasali sa top 100.

Tinuruan ang mga mamamayan ng kailangang kakayahan para sa paghahanapbuhay.

9_Achievements_TESDA_TWSP_151013_1618

Maraming proyekto ang TESDA na naglalayong gawing mas handa sa paghahanapbuhay ang mga Pilipino. Isa na rito ang Training for Work Scholarship Program (TWSP), na nakagawa na ng 808,781 graduates mula Hulyo 2010 hanggang Abril 2015. Sa sektor pa lamang ng IT-BPO, nakapaglaan na ang gobyerno ng kabuuang investment na P1.36 bilyon mula Hulyo 2010 hanggang Disyembre 2014. Noong 2011 at 2012, umabot sa 70.7 porsiyento ang average na employment rate ng TWSP graduates.

Pinadali ang pagnenegosyo.

Sa kagagawan ng Philippine Business Registry ng Department of Trade and Industry, na itinatag noong 2012, binawasan ang oras ng pagpoproseso ng business applications mula 4-5 araw tungong 30 minuto na lamang. Ang oras ng pagpoproseso ng mga business permit na iniisyu ng mga lokal na pamahalaan ay binawasan mula 1-3 buwan tungong 1-3 araw na lamang. Pinaikli rin ang electronic certificate authorizing registration (e-CAR) ng Bureau of Internal Revenue mula 14 araw tungong 5-10 araw na lamang. Naitalang binubuo ng micro, small, and medium enterprises ang 99.9% ng kabuuang rehistradong negosyo noong 2013.

Pinahusay ang pagresponde sa baha.

11_Achievements_FloodControl_151014_1733Isang master plan para sa pagbawas ng baha na ginawa noong 2013 ang naglatag ng pundasyon para sa isang pangmatagalang proyektong lulunas sa pagbaha sa Metro Manila, Rizal, Laguna, at ilang mga bahagi ng Bulacan. Kasama sa mga estruktural na imprastruktura ang: isang proyektong palalakasin ang kakayahan ng NCR na sumalo ng tubig, ang pagpapatibay ng mga pader ng dagat at ilog, ang pagtatayo ng mga pumping station at flood gate.

Tinapos ang pagpapagawa ng mga kalsada at tulay na matagal nang ipinapatayo.

12_Achievements_InfraRoadsBridges_151013_1618

Tinapos ang mga proyektong pinlano na bago pa man magsimula ang administrasyon (umaabot mula pa noong 1978). Kabilang sa mga ito ang Aluling Bridge, na kinalahati ang oras ng paglalakbay mula Cervantes, Ilocos Sur at Tadian, Mountain Province; ang Ternate-Nasugbu Road, na binawasan ang oras ng biyahe mula Maynila hanggang Nasugbu nang isa’t kalahating oras; ang bagong tayong Lullutan Bridge, na nasira noong 1995; at ang Candelaria Bypass Road, na naging sanhi dati ng matinding trapiko sa Maharlika Highway.

Umakit ng mas maraming turista.

13_Achievements_Tourism_151013_1618

Dahil sa pamumuhunan sa mas madaling pagbibiyahe sa karagatan at himpapawid, mas pinadali ang pag-akses sa tourist destinations. Sa unang taon pa lang ng “It’s More Fun in the Philippines” campaign, nalampasan na ang target na 35.5 milyong domestikong turista sa loob ng limang taon. Binago ng Department of Tourism ang target at ginawang 56.1 milyon pagsapit ng 2016—at nalampasan na rin agad nito 2015 pa lang.

Binawasan ang dami ng mahihirap.

504,408 indibidwal ang naialpas sa linya ng kahirapan. Ang mga programang tulad ng Pantawid Pamilyang Pilipino ay nagbigay ng pinakamahihirap na pamilya ng pagkakataong kumawala sa siklo ng minamanang kahirapan sa pamamagitan ng pagbibigay ng tulong-pinansiyal, sa kondisyong tutuparin nila ang kanilang responsibilidad na panatilihin ang mga anak na malusog at nasa paaralan.

Pinaigting ang kalidad ng batayang edukasyon.

15_Achievements_Education_151013_1618

Bago ang K to 12 Basic Education Program, ang Pilipinas ang pinakahuling bansa sa Asya at isa sa tatlong bansa sa buong mundo na mayroon lamang 10-taong edukasyon bago magkolehiyo. Ngayon, nabibigyan na ang mga mag-aaral ng kakayahan at pagsasanay na kinikilala sa ng ibang bansa. Sa unang dalawang taon ng administrasyon, kinumpleto nito ang namanang 61.7 milyong kakulangan sa aklat at 2.5 milyong upuan. Noong 2013, napunuan na rin sa wakas ang kakulangang 66,800 silid-aralan; katulad ding natugunan ang kakulangan sa mga guro. Dagdag pa, 1.7 milyong out-of-school children ang nabawas mula 2008.

Nagpatupad ng abot-kayang alagang pangkalusugan sa mahihirap na mga Pilipino.

16_Achievements_HealthCare_151013_1618

Mula 2010, nagkaroon ng 205.2% na paglaki sa badyet, na ginamit sa pagsustento sa 100% ng mga mahihirap na pamilyang pinili gamit ang National Household Targeting System for Poverty Reduction. Dahil sa All Case Rates, na itinakda na ang gastos sa mga saklaw na uri ng panggagamot, napipigilan ang mga ospital at doktor na maningil nang sobra-sobra.

Naipasa ang reproductive health act.

Noong 2012, matapos magpalutang-lutang sa Kongreso nang higit sampung taon, naibigay na rin sa wakas ang unibersal na batayang karapatang pantao sa reproductive health (ang batas sa responsableng pagkamagulang o kalusugang reproduktibo).

Pinalaki ang pensiyon para sa mga mahihirap na senior citizen.

Nilakihan ang tulong sa pang-araw-araw at medikal na pangangailangan ng mga senior citizen. May kabuuang 937,556 indibidwal na ang may pensiyon nitong Mayo ng kasalukuyang taon.

Itinaguyod ang pagkakapantay-pantay ng mga kasarian.

19_Achievements_Gender Equality_151015_1738-02

Noong 2014, ika-9 ang Pilipinas sa Global Gender Gap Index, na sumusukat sa kung gaano kapatas hinahati ng mga bansa ang yaman at oportunidad sa kalalakihan at kababaihan. Ito lamang ang tanging bansa sa Asyang nakapasok sa top 10. Iba’t ibang batas na rin ang ipinatupad upang bigyan pa ng higit na mga oportunidad ang kababaihan.

Ipinaglaban ang ating soberanyang teritoryo sa mapayapang paraan.

20_Achievements_WestPhilippineSea_151014_1733

Pormal na ipinresenta ng Pilipinas ang kaso nito sa harap ng Arbitral Tribunal at the Permanent Court of Arbitration ukol sa pagmamay-ari ng mga lupain sa West Philippine Sea.

Pinahusay ang Sandatahang Lakas.


21_Achievements_AFP-Modernization_151012_1604

P50.73 bilyon ang iginugol para sa Armed Forces of the Philippines Modernization and Capability Upgrade program, na nagkaloob ng mas pinabisang kagamitang pangmilitar, mula baril hanggang helicopter. Higit na mas maliit dito ang halagang inilaan ng nakaraang mga administrasyon.

Pinuksa ang mga banta sa kaligtasan ng publiko.

22_Achievements_Neutralized-Threats_151014_1733

Matagumpay na napuksa ng gobyerno ang 129 high-value targets, kabilang sa kanila ang tanyag na mga teroristang sina Zulkifli bin Hir (Marwan), Abdul Basit Usman, Mohammad Ali Tambako, Benito Tiamzon, Wilma Tiamzon, at Leonicio “Kumander Parago” Pitao.

Pinabábà ang bilang ng krimen.

23_Achievements_LambatSibat_151014_1733

Noong 2014, inilunsad ng gobyerno ang Oplan Lambat-Sibat—kombinasyon ng Operation Lambat, tinutugunan ang problema sa di-rehistradong motorsiklo at baril, at ng Oplan Sibat, tinutunton ang pinaka-wanted na mga tao ng kapulisan. Naibaba ang bilang ng krimen mula sa average na 37 kaso ng murder/homicide linggo-linggo tungong 23 sa loob ng limang buwan. 448 sa 603 na Most Wanted Persons ang naaresto.

Sinandatahan ang mga pulis.

24_Achievements_PNPPistol_151014_1733

Tiniyak ng administrasyon na sa ilalim ng pamumuno nito, armado ang mga pulis ng sasakyan at baril. Halimbawa, noong 2013, nakamit ng Philippine National Police ang 1:1 police-to-pistol ratio sa unang pagkakataon, sa pamamagitan ng pagbili ng dagdag na 74,879 na 9mm Glock 17 pistols. Ang bawat isang pulis ay mayroon na ngayong sariling baril.

Inilatag ang pundasyon para sa pangmatagalang kapayapaan sa Mindanao.

25_Achievements_BBL_151014_1733

Matapos ang 17 taon ng negosasyon, nilagdaan na ng gobyerno at ng Moro Islamic Liberation Front ang Comprehensive Agreement on the Bangsamoro noong Marso 27, 2014. Pagsapit ng Setyembre 2014, isinampa naman sa Kongreso ang Bangsamoro Basic Law. Isang lupong pangkapayapaan ang nilikha upang tasahin ang burador ng Bangsamoro Basic Law, kasama na ang pagtulong sa pagtuturo ng laman ng burador sa mga tao.

Ipinagtanggol ang karapatang pantao ng mga biktima ng Batas Militar.

Pinirmahan ang Human Rights Victims Reparation and Recognition Act noong 2013; kinilala nito ang kabayanihan at sakripisyo ng mga biktima ng paglabag sa karapatang pantao noong rehimeng Marcos—pati ang obligasyon ng estadong ibalik sila sa maayos na kalagayan kasama ang natitira nilang mga kapamilya.

Pinrotektahan ang karapatan ng mga Overseas Filipino Worker.

Noong 2013, isinabatas ang Expanded Anti-Trafficking in Persons Act; nagresulta ito sa pagpapakulong sa 158 kinasuhan ng human trafficking. Inamyendahan ang Migrant Workers and Overseas Filipino Act, kung saan papayagan lamang ng Pilipinas ang mga manggagawa na magtrabaho sa mga bansang may batas na pinoprotektahan ang mga karapatan nila.

Nagsagawa ng modernisasyon sa mga kagamitang pang-ulat-panahon/panlaban sa sakuna.

28_Achievements_NOAH_151015_1738

Armado na ngayon ang PAGASA ng doppler radars, automated rain gauges, at water level monitoring sensors na tumutulong magbigay ng tumpak na impormasyon sa publiko sa tuwing may bagyong dumadaan sa bansa. Sa tulong ng Project NOAH, nakakapagsagawa na ang mga LGU ng hakbang para paghandaan ang mga sakuna at tiyakin ang kaligtasan ng kanilang mga mamamayan.

Nag-build back better.


29_Achievements_Build-Back-Better_151012_1604

Kaharap ang mga epekto ng pandaigdigang climate change, pinagtuunan ng administrasyon hindi lamang ang rehabilitasyon at pagbangon ng mga nasalanta ng sakuna tulad ng Bagyong Yolanda. Namuhunan din ito sa pangmatagalang proyekto ng muling pagtatayo ng mga tirahan at komunidad na lapitin ng sakuna, kung saan ginagawa ang mga itong mas matatag at matibay sa gitna ng mga krisis.

Ibinalik ang tiwala ng publiko sa gobyerno.

30_Achievements_Pulse_TrustRatings_151015_1738Matapos ang isang dekada ng mga eskandalo sa politikang nakapalibot sa pinuno ng estado, sinira ang kredibilidad ng buong gobyerno, tinugunan ng administrasyon ang suliraning ito gamit ang mga pagsisikap na nabanggit sa itaas.

[Read in English]