Read in English

____________________________________

Pabatid--Kasuotan-at-Sagisag-ng-Santo-Papa-

Nagsusuot ang Papa ng mga sagradong kasuotang may taglay na mga simbolo—na hitik sa kahulugan at kahalagahan—na nakaugat sa daantaong tradisyon ng Santa Sede (Holy See). Kahit na ipinapahayag ng mga ito ang eklesiyastikong kapangyarihan bilang Kataas-taasang Papa ng Simbahang Romano Katoliko, dala-dala rin ng mga kasuotang ito ang personal na tatak ng bawat Santo Papa.

Eskudo ng Santo Papa

Ang mga eskudo o coat of arms ng Santo Papa ay personal sa bawat isang Papa. Mula pa noong katapusang bahagi ng Gitnang Panahon, gumagamit na ang mga Santo Papa ng kani-kanilang eskudong batbat ng mga simbolo at sagisag na patungkol sa kanilang personal na pinanggalingan. Nakagawian nang markahan ang mga gawa ng Santo Papa ng kaniyang eskudo, at kung kaya, makikita ito sa mga gusali, lathalain, dekreto ng Papa, at mga dokumento.

Korona ng Santo Papa at Pinagkrus na mga Susi[1]

Coat_of_arms_Holy_See.svg

Ang “Trireyno (Triregnum) na may pinagkrus na mga susi,” ang simbolo ng Santo Papa na nasa isang pulang kalasag, ay ang opisyal na eskudo ng Santa Sede. Ang pinagkrus na mga susi ni San Pedro at ang korona ng Papa ay laging bahagi ng pagbuo ng eskudo ng kasalukuyang Santo Papa. Sinisimbolo ng tatlong korona ang tatlong kapangyarihan ng Santo Papa: Ama ng mga Prinsipe’t Hari, Rektor ng Mundo, at Kinatawan ni Hesukristo. Sinasagisag naman ng pinagkrus na mga susi ang mga susi ni Simon Pedro, ang mga susi sa langit at lupa. Simbolo ang pulang kalasag na kailangang maging handa ang Santo Papa sa pagkamartir tulad ni San Pedro.

Ang Eskudo ni Blessed Pope Paul VI[2]

            2000px-Coat_of_Arms_of_Pope_Paul_VI.svg copy

Ang eskudo ni Blessed Pope Paul VI ay may tatlong fleur-de-lis sa pulang kalasag at anim na munting burol sa ilalim, ang insinya ng kaniyang pamilya. Isang paglalaro ang anim na munting burol ng kaniyang apelyido, Montini, na nangangahulugang “munting bundok” sa Italyano.

Ang Eskudo ni Saint Pope John Paul II[3]

john paul ii coat of arms

Ang eskudo ni Saint Pope John Paul II ay may dilaw na krus na nakalapat sa bughaw na likuran, simbolo ng mga gawain ni Kristo sa misteryo ng pagtubos sa mga tao, at isang titik M sa ilalim nito, simbolo ng presensiya ni Maria at ng kaniyang pakikilahok sa pagtubos.

Ang eskudo ni Pope Francis[4]

Insigne_Francisci

Ang eskudo ni Pope Francis ay nagtataglay ng insinya ng Kapisanan ni Hesus, ang kaniyang pinagmulang orden, ang tala ni Maria, at isang spikenard, ang simbolo ni San Jose. Si Pope Francis ang ikalawang Santo Papa kasunod ni Pope Benedict XVI na tinanggal ang Korona ng Papa sa kaniyang eskudo at, sa halip, pinili ang mitre ng Papa sa ibabaw ng kalasag.

Ang motong “Miserando atque eligendo” ay nangangahulugang “aba ngunit hinirang”; literal na nangangahulugan sa Latin na “sa pagkakaroon ng awa, sa pagpili sa kaniya.” Nakuha ito mula sa sermon ng Kapita-pitagang Bede sa Ebanghelyo ni Mateo, patungkol sa kaniyang bokasyon: “Nakita ni Hesus ang manininingil ng buwis at dahil sa awa ay hinirang siya bilang isang Apostol at sinabi sa kaniya: Sumunod ka sa akin.”[5] Natatangi sa eskudong ito ang paglalagay ng isang moto.

Kasuotan ng Santo Papa

PAPAL-VESTMENTS

 1. Papal Tiara o Korona ng Papa – Tinatawag ding Triregnum o Trireyno. Hindi na ito isinusuot ng mga Santo Papa simula ng koronasyon ni Pope Paul VI.[6] Sina Pope John Paul I, John Paul II, Benedict XVI, at Francis ay pawang tinanggihan ang koronasyon, at sa halip mas pinili ang seremonya ng inagurasyon. Gayumpaman, nananatiling simbolo ng pagka-Papa ang Papal Tiara, na makikita sa eskudo ng Papa at sa watawat ng estado ng Vatican City.[7]
 2. Zucchetto o Calotte – Isang sombrero sa bumbunan, hugis-plato, at kulay puti, pula, lila o itim, ayon sa ranggo ng tagasuot. Maaaring gumamit ang Santo Papa ng kahit anumang kulay ng zucchetto, subalit inilalaan ang kulay puti para sa mga Papa, dahil sa puting cassock na kadalasan nilang isinusuot. Lagi itong isinusuot sa ilalim ng mitre o biretta, subalit maaaring suuitin nang wala ang mga nauna.[8]
 3. Mitre – Isang mataas na naitutuping sombrero na binubuo ng dalawang magkahawig na bahagi (harap at likod), mayroong patulis na dulo at nakatahi ang magkabilang gilid. Laging puti ang kulay nito, subalit pinahihintulutan ang hitik na pagpapalamuti. Isinusuot din ito sa ibabaw ng zucchetto. Sa kabila ng liturhikal na kahalagahan ng sombrerong ito bilang emblema ng ranggong episkopal, binuwag ni Pope Paul VI ang karaniwang paggamit dito. Sa kasalukuyan, mga arsodiyosesis at diyosesis lamang ang pinapayagang gumamit ng mitre.[9] Gayumpaman, bilang pagtaliwas sa tradisyon, ginamit ito ni Pope Benedict XVI sa kaniyang eskudo sa halip na ang Triregnum—na ipinagpatuloy ni Pope Francis maging sa kaniyang sariling eskudo.
 4. Biretta – Isang parisukat na eklesiyastikong sombrerong isinusuot sa ibabaw ng zucchetto. May nakatayong tatlo o apat na sungay mula sa ibabaw ng sombrero. Pinalitan nito ang cappello romano noong 1969.[10] Hindi pa kailanman nagsusuot ang Santo Papa ng biretta, ngunit pinahihintulutan niya ang mga bagong kardinal na gamitin ito sa pang-araw-araw.
 5. Cappello Romano – Ito ang malapad na sombrero na isinusuot ng mga Santo Papa bago ang 1969.[11] Inalis ang paggamit ng cappello bilang bahagi ng pagbuo ng mga kardinal ni Pope Paul VI subalit ginagamit pa rin sa eraldika.
 6. Cloth – Tanging ang Santo Papa ang maaaring gumamit ng velvet o telang yari sa seda o iba pang makapal na rabaw sa kanilang eklesiyastikal na kasuotan. Maaaring magsuot ang Papa at mga kardinal ng isang espesyal na sedang tinatawag na moire, habang ang lahat ng iba pang ranggo ng kaparian ay maaaring gumamit ng malasedang telang kung tawagin ay faille.[12] Bilang pagtaliwas sa tradisyon, gumagamit si Pope Francis ng linen, sa halip na lana o balahibo ng tupa.
 7. Roman Collar at Rabat – Sa kasalukuyan, ang kuwelyo ay kadalasang gawa sa plastik na acetate o inalmirolang linen. Kuwelyo itong may tatlong pulgada ang lapad na ipinapailalim sa rabat para ilagay sa ilalim ng cassock o simar. Ang rabbi ang bahagi ng tela na tumitigas sa itaas at minomolde para kumasya sa palibot ng leeg. Gumagamit ang Santo Papa ng puting rabbi, na maaaring isang malapad na telang seda.[13]
 8. Simar – Mistulang cassock na may kapa sa balikat. May kapa itong umaabot hanggang siko na hindi nagdidikit sa harap, kung kaya lantad ang mga butones mula kuwelyo hanggang paa. Itim lagi ang simar, na nilinyahan, nilagyan ng piping, at tinabasan ayon sa kulay ng ranggo ng obispo o mas mataas pa. Ganito rin ang sa simar na pantaglamig, na kulay puti at pinagmumukha itong ecru o mapusyaw na beige laban sa puting-puting pamabat o sash. Linen ang ginamit ni Pope Francis para sa kaniyang simar.[14] Lahat ng tabas, butones, at piping ay moire, pati na rin ang mga manggas nito. Gawa sa puting sedang moire ang fascia ng Santo Papa at lagi nitong taglay ang eskudo ng Papa.[15]
 9. Pallium – Isang hinabing makitid na telang pinalamutian ng anim na itim na krus, nakalaan lamang para sa Santo Papa, at sa mga arsobispo nang may pahintulot ng Vatican.[16] Sinisimbolo ng balabal ang unibersal na kapangyarihan ng Papa.[17] Ibinalik ni Pope Francis ang paggamit ng lumang pallium na may mga itim na krus. Ang kaniyang sinundan, si Pope Benedict XVI at sandosena pang Papa bago niya ay gumamit ng pallium na may anim na pulang krus.[18]
 10. Pectoral Cross – Karaniwang gawa sa ginto at hitik sa mga mamahaling hiyas at bato; sinisimbolo ng pectoral cross ang katanyagan at kapangyarihan ng Papa.[19] Binuwag ng pectoral cross ni Pope Francis ang nakagawian dahil gawa ito sa pilak at wala ni isang mamahaling hiyas; nagpapahiwatig ito ng Hesus na payak ang kasuotan at nakapaa. Sinasagisag nito ang mithiin ng Santo Papa na maging pastol ng mga mahihirap.[20] [21]
 11. Papal Cape – Ang pulang kapa ng Papa, sinasagisag ang dalawang identidad ng Papa bilang “maharlikang Pari at imperyal na Obispo.” Inalayan si Pope Francis ng pulang kapang batbat ng ermine ilang minuto lamang matapos siyang mahirang na Santo Papa. Tinanggihan niya ito.[22]
 12. Alb – Isang mahaba at puting linen na liturhikal na kasuotan. Mayroon itong makikitid na mga manggas at ginagamit lamang sa mga Banal na Misa. Sinisimbolo nito ang kadalisayan ng kaluluwa.[23]
 13. Stole – Isang piraso ng telang dalawa hanggang apat na pulgada ang lapad at walumpung pulgada ang haba. Ginagamit ito hindi lamang ng Santo Papa kundi pati na ng buong kaparian. Isinusuot ito paikot sa leeg at nakalaylay ang dalawang dulo sa harapan. Hinahalikan ng Papa ang stole bago ito isuot.[24]
 14. Chasuble – Kilala rin bilang “casula.” Hinango ito mula sa isang mala-ponchong balabal ng isang magsasaka o manggagawa noong 300 BCE. Noong lamang ikatlong siglo itinuring ang chasuble bilang banal na kasuotang para sa mga pari at obispo. Ang kasalukuyang mga casula ay eksakto ang tabas at mahahaba ang manggas, at gawa sa seda ang malaking bahagi, na may mga gintong sinulid sa lahat ng parte.[25] Sinusuotan ng pallium ang chasuble kapag nagmimisa.
 15. Cassock – Ang Romanong cassock ay isang piraso ng hugis kampanang kasuotan na may mga butones sa harapan, mula kuwelyo hanggang paa. Isa itong kasuotang ganap ang tabas at maluwang na may morado o pulang butones, piping, at tabas para sa iba’t ibang ranggo ng mga obispo o mas mataas pa. Nakagawian na, isinasara ito gamit ang mga butones, umaabot ispesipiko ng 33 butones bilang simbolo ng 33 makamundong araw ni Hesukristo. Ang tabas-Pranses na cassock ay mas pormal kaysa sa Romanong cassock. Gumagamit ito ng tatlong binaligtad ng mga tupi, isa sa gitnang likod at isa sa bawat balakang. Sa ibabaw ng bawat tupi ay isang nakabaligtad na tatsulok o dart. Mas manipis ito at mas hugis tubo ang ilalim nito kaysa kampana. May dagdag na limang butones ang ganitong uri, simbolo ng limang sugat ni Hesukristo. Ang dulo ng manggas ay humigit-kumulang anim na pulgada ang haba. Morado naman ang kulay ng mga butones, tabas, at loob ng gilid ng damit para sa Santo Papa at amarantong pula naman para sa mga obispo o mas nakatataas pa.[26]
 16. Fascia – Kilala bilang pamabat o sash. Sa kasalukuyan, may limang kulay para sa fascia: puti (para sa Papa), kulay-dugo (para sa mga kardinal), lila (para sa mga patriarko, punong obispo at arsobispo, at mga mas nakatataas), morado (para sa mga kapelyan ng Papa), at itim para sa mga pari at seminarista. Gumagamit ang Santo Papa at mga kardinal ng pamabat na mas malapad kaysa sa iba. Katanggap-tanggap ang sampung pulgadang lapad ng pamabat subalit karaniwan sa kanila ang walong pulgada lamang.[27]
 17. The Fisherman’s Ring – ang singsing ng Santo Papa, ipinapahiwatig ang imahen ni San Pedro na ibinabato ang kaniyang lambat sa dagat. May kani-kaniyang natatanging singsing ang bawat Papa, na sinisira sa harap ng Sacred College sa oras na mamatay ang Santo Papa.[28] [29] Si Pope Francis lamang ang gumagamit ng pilak na singsing na may niresaykel na disenyong gawa ng Italyanong eskultor na si Enrico Manfrini para sa Pope Paul VI.
 18. Crosier – Ang pastoral na tungkod ng Santo Papa. Ito ang isa sa pinakamataas na eklesiyastikong insinya na sumisimbolo ng pastoral na kapangyarihan ng mga obispo. Hindi kailangang dalhin ng Santo Papa ang crosier sa lahat ng oras, subalit may tangan-tangan siyang isa paiba-iba ang disenyo ng imahen ni Kristo sa partikular na mga okasyon.[30]
 19. Mozzeta – Ang maikling kapa na pinalilibutan nang buo ang likod at dibdib. Umaabot ang kapang ito hanggang siko, na may kuwelyong tulad ng sa cassock. Sinasara ito sa harapan sa pamamagitan ng hanay ng labindalawang butones na balot sa seda.[31]
 20. Papal Shoes – Isinusuot ng mga Papa ang sapatos sa labas. Nagsuot ng pulang sapatos ang mga nakaraang Papa. Noong simula, pula din ang isinusuot ni Pope John Paul II, subalit nagpalit sa karaniwang kayumangging kulay kalaunan. Muli na namang binuwag ni Pope Francis ang tradisyon sa pagsusuot niya ng kulay itim na sapatos.[32]
BIBLIOGRAPIYA

Noonan Jr., James-Charles. The Church Visible: The Ceremonial Life and Protocol of the Catholic Church. New York: Sterling Ethos, 2012.

___________________________

MGA TALA

[1] James-Charles Noonan Jr., The Church Visible: The Ceremonial Life and Protocol of the Catholic Church (New York: Sterling Ethos, 2012), p. 161.

[2] Ibid., 184b.

[3] Ibid., 184b.

[4] “The Coat of Arms of Pope Francis”, Pope Francis website, retrieved on 8 January 2015 http://w2.vatican.va/content/francesco/en/elezione/stemma-papa-francesco.html

[5] “The Coat of Arms of Pope Francis”, Pope Francis website, retrieved on 8 January 2015 http://w2.vatican.va/content/francesco/en/elezione/stemma-papa-francesco.html

[6] ____, “Tiara”, The Holy See Press Office, retrieved on 8 January 2015 fromhttp://www.vatican.va/news_services/press/documentazione/documents/sp_ss_scv/insigne/triregno_en.html

[7] Ibid.

[8] James-Charles Noonan Jr., The Church Visible: The Ceremonial Life and Protocol of the Catholic Church (New York: Sterling Ethos, 2012),271.

[9] Ibid., 151.

[10] Ibid., 265.

[11] Ibid., 301-302.

[12] Ibid., p. 249.

[13] Ibid., p. 263- 264.

[14] http://southernorderspage.blogspot.com/2013/07/has-pope-francis-modified-papal-cassock.html

[15] James-Charles Noonan Jr., The Church Visible: The Ceremonial Life and Protocol of the Catholic Church (New York: Sterling Ethos, 2012), p. 257 – 258.

[16] http://www.newadvent.org/cathen/11427a.htm

[17] James-Charles Noonan Jr., The Church Visible: The Ceremonial Life and Protocol of the Catholic Church (New York: Sterling Ethos, 2012), p. 29.

[18] Cindy Wooden, “Parsing the Pope’s Pallium,” from Catholic News Service. Retrieved from https://cnsblog.wordpress.com/2014/06/30/parsing-the-popes-pallium/

[19] Close up view of Pope Francis’ Pectoral Cross. From Catholic Faith Store. Retrieved from http://blog.catholicfaithstore.com/blog/2014/07/31/pope-francis-pectoral-cross/

[20] Ron Gagne, M.S., “Pope Francis’ Pectoral Cross,” from La Salette. Retrieved from http://www.lasalette.org/reflections/1095-pope-francis-s-pectoral-cross.html

[21] https://blog.catholicfaithstore.com/wp-content/uploads/2014/07/pectoral-cross.jpg

[22] James-Charles Noonan Jr., The Church Visible: The Ceremonial Life and Protocol of the Catholic Church (New York: Sterling Ethos, 2012), p. 318-319.

[23] ___, “Roman Catholic Vestments,” from The Catholic Doors Ministry. Retrieved from http://www.catholicdoors.com/courses/roman.htm

[24] ___, “Stole,” from The New Advent website. Retrieved from http://www.newadvent.org/cathen/14301a.htm

[25] James-Charles Noonan Jr., The Church Visible: The Ceremonial Life and Protocol of the Catholic Church (New York: Sterling Ethos, 2012), p. 315.

[26] James-Charles Noonan Jr., The Church Visible: The Ceremonial Life and Protocol of the Catholic Church (New York: Sterling Ethos, 2012), p. 251- 256.

[27] Ibid., 259-260.

[28] Ibid., 324.

[29] ___, “Fisherman’s Ring,” Office for the Liturgical Celebrations of the Supreme Pontiff. Accessed on January 10, 2014, fromhttp://www.vatican.va/news_services/liturgy/2013/documents/ns_lit_doc_20130319_anello-pescatore-bergoglio_en.html

[30] James-Charles Noonan Jr., The Church Visible: The Ceremonial Life and Protocol of the Catholic Church (New York: Sterling Ethos, 2012), p. 333.

[31] Ibid., 275- 277.

[32] “Papal Shoes”, Vatican, access on 12 January 2015 from http://vatican.com/articles/popes/the_papal_shoes-a77