Ang limang paninindigan sa responsible parenthood ni Pangulong Benigno S. Aquino III:

  1. Tutol ako sa abortion.
  2. Pabor akong mabigyan ng karapatan ang mag-asawang piliin kung papaano nila pinakamainam na mapapangasiwaan ang kanilang pamilya, upang sa huli ay mapangalagaan nila ang kapakanan ng kanilang mga anak sa pinakamabuting paraan.
  3. Kailangang igalang ng Estado ang karapatan ng bawat indibiduwal na sundin ang kaniyang konsensiya at pananampalataya sa mga usaping pampamilya at sa pagiging sagrado ng buhay—mula sa sinapupunan hanggang sa pagpanaw.
  4. Sa mga pagkakataon kung saan ang mag-asawa, lalo na ang mga mahihirap at mga nasa laylayan ng lipunan, ay wala sa kalagayang gumawa ng maalam na pagpapasiya, tungkulin ng Estado na sila’y gabayan at bigyang-kaalaman ukol dito.
  5. Patas na ihahandog sa mag-asawa ang impormasyon ukol sa natural family planning at mga modernong pamamaraan.

[callout align=”left” width=”300″]

I-download ang House Bill No. 4244

(Nakalink sa congress.gov.ph)

Read this page in English

[/callout]