Eulogy of the Representative of Batanes for the late Secretary Jesse M. Robredo, August 25, 2012

Eulogy of Batanes Representative Henedina Abad:
for the late Secretary Jesse M. Robredo

[August 25, 2012]

Leni, Aika, Tricia, at Jillian, at sa inyo po na mga kapatid at kamag-anakan ni Secretary Jesse.

Sabado ng hapon po ‘yon n’ung makatanggap ako ng tawag mula sa aking anak na si Julia. Nabahala ako sa tinig ng kanyang boses, sinabi niya na may nangyari sa eroplano na sakay si Secretary Jesse, at hindi pa ito umabot sa Masbate. Sabi ko sa anak ko, itigil na natin ang ating pag-uusap at magdasal tayo nang taimtim para sa kaligtasan ni Secretary Jesse at ng kanyang mga kasama.

Sa gitna ng aking pagdarasal naisip ko pong tawagan ang kanyang cellphone. Paulit-ulit ko po itong sinubukang tawagan, baka nga sumagot siya at marinig ko ‘yung nakasanayan ko na “Yes, Ma’am Dina.” Mga salitang nagpapahiwatig ng kanyang walang pag-iimbot na atensyon sa anuman ang pakay ng iyong tawag.

Totoo na tayo ay nagdadalamhati sa pagkawala ng isang kaibigan, isang kasama sa pagtahak sa tuwid na daan. Tayo ay nanghihinayang, tayo nga ay nagagalit—bakit nga ba siya pa at hindi sila? Subalit kagaya ng sinabi ni Leni, ito ay nakatakda. May kabuluhan ito, may mas malalim na mensahe ito para sa ating lahat. Sa kanyang buhay at kamatayan, may misyon na tinupad at hindi natupad si Sec. Jesse sa ating bayan.

Mga kapatid at kasama ko sa partido Liberal, ano kaya ang mensahe ng buhay at pagkamatay ni Sec. Jesse sa atin? Tayo na mga pulitiko, tayo na kanyang mga [ka]-partido. Hayaan niyo pong ibahagi ko sa inyo ang ilang pagninilay tungkol dito.

Ang buhay ni Sec. Jesse ay pagpapatunay na puwede pala ang makabuluhang pulitika sa pamamagitan ng mahusay at matinong pamumuno. Binigyan niya ng mukha ang uri ng pulitika na makabuluhan. Paggamit ng kapangyarihan na magpapabago sa sambayanan. Pagbabago na magbibigay ng dignidad, katarungan, maayos na pamumuhay sa lahat lalo’t higit para sa mga taong pinagkaitan ng mga ito ng ating kasaysayan at balangkas ng ating lipunan.

Naipakita ito ni Sec. Jesse nang buong pagpapakumbaba. Puwede pala, puwede palang maging isang matino at mahusay na pulitiko, at manatili sa poder sa gitna ng masalimuot, makasarili, at magulong pulitika sa ating bansa. Ipinakita ni Secretary Jesse kung paano magagamit ang pulitika at kapangyarihan sa pagsulong ng isang matinong pamamahala na kumikilala ng kapangyarihan ng mamamayan.

He sought to establish a method and a system to ensure that competence, honesty, citizens’ involvement, especially of the marginalized, become standards in the conduct of public service and our politics. Hindi sapat ang maging matino, kailangan may sistemang magtutulak at magdi-disiplina sa iyo upang maging matino. ‘Yan ang madalas bigkasin ni Sec. Jesse. It’s not enough to be good. There has to be a system that forces you to be good.

More than just being a shining example of a good leader, Sec. Jesse sought to create a system that encouraged LGUs to involve their citizens in good governance consistent with his belief that when citizens are informed and involved, good governance will happen. Through the Performance Challenge Fund, Seal of Good Housekeeping, and Full Disclosure Policy, Sec. Jess sought to institutionalize incentives that would reward LGUs that practice transparency, accountability, and citizen involvement.

Sari-saring pagpupugay, sari-saring kuwento na ang naibahagi sa loob at labas ng bulwagang ito. Isa lang ang buod ng mga kuwentong naibahagi na: ito ay ang tapat na paglilingkod ng buong pagmamahal sa bayan, hindi sa sarili, na ipinamalas ni Sec. Jesse. Ito ang tatak ng isang mahusay at matinong pulitiko.

Great men are simple men. Sec. Jesse was not one concerned with the perks of his office. I was told that at PNP events, he shunned the umbrellas offered to him. “Naku, nakakahiya naman,” he would say. And he would march with the troops, rain or shine. Like a true leader, he was unencumbered by the need to prove himself. Sabi nga may natatanging karisma siya. Sa palagay ko ito ay hindi dahil pogi siya o dahil sa bigote niya, kundi dahil tapat at wagas ang kanyang hangarin at maliwanag ang kanyang mga panuntunan at patutunguhan na hindi makasarili: disente, walang bahid ng pagkukunwari.

He sought to be one among those he served, providing them with a glimpse of what everyone could be and should strive to be. Last July 2010, we asked Sec. Jesse to be one of our speakers in an orientation seminar for LP members elected to the House of Representatives. We asked him to particularly share his thoughts on how we can deliver reforms and still be assured of reelection.

He wanted to emphasize two imperatives as LP members: first, under this current administration, it cannot be business as usual; and second, that staying in power and working for substantial reforms are not necessarily contradictory. One of the things he told us then or, rather, asked us to ask ourselves was: “What is the truth behind our ambitions? Why do we desire to be in power?” We [feel] it is just as timely to ask ourselves these questions again, and in our discernment, my dear party mates, may we be inspired by Secretary Jesse’s life, his accomplishments, and most of all his practice of good and meaningful politics.

Huwag po nating sayangin ang inspirasyon ng buhay ni Secretary Jesse. Bilang mga kasama niya sa partido Liberal, tulungan natin siyang tuparin ang kanyang misyon. Ituloy, isulong, at paigtingin ang mga gawain at programa para sa pagbabago. Higit sa lahat, pagbabago ng ating pulitika at pamamahala. Sec. Jesse, sobra-sobra na ang quota mo. Bumabawi lang kami sa’yo. Kaya kami naman ang magsasabi sa’yo: sige na, sige na. Kami na ang bahala. Babantayan namin ang mga nakamit na tagumpay ng iyong mga nagawa at isusulong ang iyong mga nasimulan. Isang karangalan na maging kasama ka sa pagsulong ng matuwid na daan. Secretary Jesse, paalam. Magandang gabi po sa inyong lahat.