PHLPost inihayag ang bagong singil sa mga ordinaryong liham

Inihayag ng Philippine Postal Corporation (PHLPost) ang bagong singil para sa Domestic Ordinary Mail (DOM) Service na ipinapadala gamit ang Intra-Mail, Inter-Land, at Inter-Air. Magkakabisa ito simula Hulyo 15, 2014.

Ang Intra-Mail ay pagpapadala ng liham mula sa isang probinsya/lungsod papunta sa isang lugar sa parehong probinsya/lungsod. Nagkakahalaga na ng P10 ang pagpapadala ng first-class single-piece (1 piraso) na liham gamit ang Intra-Mail.

Ang Inter-Land ay pagpapadala ng liham mula sa isang probinsya papunta sa isa pang probinsya gamit ang transportasyong panlupa. Nagkakahalaga na ng P12 para sa 20 gramo ng sulat ang pagpapadala gamit ang Inter-Land.

Ang Inter-Air naman ay pagpapadala ng liham mula sa isang probinsya papunta sa isa pang probinsya gamit ang transportasyong panghimpapawid. Nagkakahalaga na ng P15 para sa 20 gramo ng sulat ang pagpapadala gamit ang Inter-Air.

Ang halaga ng singil ay nagbabago ayon sa bigat ng sulat na ipapadala. Nakapaskil ang iba’t ibang singil para sa bawat gramo ng sulat sa lahat ng tanggapan ng koreo sa buong bansa.

Ipinaliwanag ng PHLPost na ang pagbabago ng presyo ay kinakailangan upang sagutin ang pagtaas ng gastusin para sa iba’t ibang gawain ng tanggapan, kasama na ang gastos sa pagpapadala ng mga liham. Huling nagtaas ang singil para sa mga ordinaryong liham noong 2010.

Sinisiguro ng PHLPost sa publiko na makikipagsabayan ito sa ibang mga bansa at handa itong tugunan ang lumalagong pangangailangan ng mga customer.

Sa kabila ng pagtaas ng singil, nananatili pa ring abot-kaya ang PHLPost para sa pagpapadala ng liham. May di-mapasusubalian itong tungkulin na maghatid maging sa mga pinakaliblib na pook sa bansa; kung kaya, ito ang may pinakamalawak sa saklaw sa lahat ng padalahan ng koreo sa bansa.

phlpost.gov.ph