Ronda Yolanda: Pinakahuling ulat ukol sa rehabilitasyon

[Read this in English]

Sa pangangasiwa ng Office of the Presidential Assistant for Rehabilitation and Recovery (OPARR), ibabalik sa dati at higit pang pabubutihin ang kalagayan ng mga nasalanta ng Bagyong Yolanda sa pamamagitan ng

P170.92 bilyon na nakalaan para sa apat na aspektong pangunahing tutugunan:

1) Imprastruktura
2) Serbisyong panlipunan
3) Pabahay sa mas ligtas na lugar
4) Tulong-pangkabuhayan

Imprastruktura

Ang P35,148,634,408.00 nakalaang pondo para sa imprastruktura ay inaasahang mag-ayos ng:

 • 116.32 km ng national road
 • 22 national bridge
 • 6 na paliparan
 • 35 daungan
 • 13,406.17 km ng linya ng kuryente
 • 19,648 silid-aralan
 • 28 gusaling pampaaralan
 • 153 munisipyong panlalawigan/lungsod/munisipalidad
 • 137 civic center
 • 859 barangay hall
 • 1,867.48 ektaryang pang-irigasyon
 • 132 palengke
 • 304.51 km ng farm-to-market road
 • 58 imprastruktura para sa patubig
 • 38 gusaling panghukuman
Ulat sa lagay ng rehabilitasyon
 • Nitong ika-30 ng Hunyo 2014, 7.524 km ng national road at 22 tulay na ang isinasaayos.
 • Nitong ika-3 ng Hulyo 2014, natapos na ang rehabilitasyon ng mga daungan sa Naval at Cuyo, at ng Kalibo International Airport; nagaganap na rin ang rehabilitasyon ng mga paliparan ng Lungsod ng Tacloban, Roxas, Busuanga, Ormoc, at Guiuan.
 • 13 imprastrukturang pangkalusugan ang tapos na sa rehabilitasyon, at patuloy ang 27 pang iba sa pagsasaayos.
 • 5 gusaling panghukuman ang patuloy pa rin ang rehabilitasyon.
 • 51.82 km ng farm-to-market road ang yari na at 173.97 km ang patuloy sa rehabilitasyon.
 • 6 na sistemang pang-irigasyon, na may sakop na 1,208 ektarya, ang patuloy na kinukumpuni.

Serbisyong Panlipunan

Ang P26,406,233,815.17 nakalaang pondo para sa serbisyong panlipunan ay inaasahang maghatid ng:

 • libreng aral sa kolehiyo sa 135,135 mag-aaral
 • tulong sa 19 na Pampublikong Kolehiyo at Unibersidad na nasira ang mga kagamitang panturo
 • mga kaloob na libro sa 6,377,842 mag-aaral
 • dagdag na pakain sa 434,835 mag-aaral
 • 517 computer package
 • pamatay-mikrobyo sa tubig sa 176,522 kabahayan
 • hanapbuhay sa 232 kumadrona
 • tulong-pangkalusugan at gamot sa 582 pasyente
 • kagamitan para sa panganganak ng 115,435 buntis
 • 197 timbangan at 197 panukat ng tangkad
 • 500,000 kagamitang pang-eskwela
 • panunumbalik ng 16,807 ektarya ng bakawan, at 29,366 ektarya ng kakahuyan
 • 362 ektarya para sa agroforestry development
 • tulong-pantahanan sa 966,341 pamilya kabilang ang 1,075 pamilyang katutubo
 • insurance sa 35,164 magsasaka
 • 77,739 food packs
 • 171 lokal na pamahalaan o LGU ang natulungan sa pagbuo ng Comprehensive Land-Use Plan (CLUP)
Ulat sa lagay ng rehabilitasyon
 • Nitong ika-24 ng Hunyo 2014, nailipat ang 4,267 pamilya sa 267 pansamantalang tirahan sa Rehiyon VI at Rehiyon VIII;
 • Nakapagbigay ng 4,631,382 food pack pampamilya mula Nobyembre hanggang Disyembre 2013. Sa Rehiyon VIII, 786,004 food pack ang naihatid sa mga apektadong pamilya pagsapit ng ika-21 ng Hunyo 2014;
 • 34,498 kabahayan ang nabigyan ng salapi kapalit ng pagtatrabaho para sa kanilang pamayanan, kasabay ng disaster relief operation, na nagkakahalagang P21,137,996.00;
 • Nakapagbigay ng higit 400,000 pack ng learning kit at 180,000 kopya ng mga learning material; at nagsagawa ng dagdag pagpapakain para sa 250,000 mag-aaral mula Nobyembre 2013 hanggang Abril 2014;
 • Nag-endorso sa mga kolehiyo ng mga nasalantang mag-aaral; at kinalap ang school record ng mga apektadong mag-aaral;
 • Namigay ng (a) 1,540 kit ng gamot; (b) 302 timbangan at 313 panukat ng tangkad sa Rehiyon VIII; (c) pamatay-mikrobyo sa tubig tulad ng 247,050 Aquatab at 6,275 botelya ng Hyposol;
 • Nagposisyon ng 361 boluntaryong kumadrona;
 • Nagsagawa ng pag-aaral sa lugar, pagmamapa at pagpaplano para sa rehalibitasyon ng mga bakawan.

Pabahay sa mas ligtas na lugar

Ang P75,678,680,000.00 nakalaang pondo para sa pabahay ay inaasahang maghatid ng:

 • 205,128 kabahayang maitatayo;
 • Pagtukoy at pagbili ng mga ligtas na lugar na maaaring paglipatan
 • Mga imprastruktura tulad ng 537 gusaling pampaaralan, 202 multi-purpose covered courts para sa komunidad sa kanilang lilipatang lugar;
 • Oportunidad para sa pangmatagalang pagkukunan ng kabuhayan sa mga bagong tirahan.
Ulat sa lagay ng rehabilitasyon
 • Nitong ika-15 ng Hulyo 2014, nagaganap na ang pagbuo ng 2,721 permanenteng kabahayan sa Lungsod ng Roxas, Dumangas, Tacloban, Tanauan, Palo at San Jose.
 • Yari na ang 285 permanenteng bahay sa Tacloban at Tanauan, Leyte;
 • Natukoy na ang 153 ektarya ng lupang pagmamay-ari ng pamahalaan;

Tulong Pangkabuhayan

Ang P33,682,884,442.00 nakalaang pondo para sa tulong pangkabuhayan ay inaasahang makatulong sa:

 • 6,068,300 katao, 705,795 dito ay mga magsasaka, sa pamamagitan ng pagpapataas ng food at income base, pagpapahusay ng coconut-based farming systems, rehabilitasyon ng industriya ng abaka, at pagpapaunlad ng Rehiyon IV-B, VI, VII, at VIII bilang sentro ng kalakal sa prutas.
 • 98,684 mangingisda sa pamamagitan ng pagbibigay ng mga bangka at kagamitang pangisda, pagsusulong ng fisheries registration system, at rehabilitasyon ng mariculture parks at seaweeds farming;
 • 32,359 Micro Small and Medium Enterprises (MSME), o mga maliliit at katamtamang laki na negosyo, sa pamamagitan ng pagtatayo at pagpapatatag ng industriya gamit ang value-chain approach; pagtukoy sa mga market linkage; pagbibigay ng abot-kayang tulong-pinansyal; at paglikha ng kaligirang nakatutulong sa pagnenegosyo;
 • 50,000 katao sa pamamagitan ng pagsasanay sa mga kakayahang Vocational-Technical; at hindi bababa sa 85 lokal na pamahalaan sa pamamagitan ng pagpapalakas ng kakayahan sa local employment promotion at local economic development.
Ulat sa lagay ng rehabilitasyon
 • 2,313,147 katao ang nakinabang mula sa iba’t ibang programang pangkabuhayan, pagsasanay, at pagbibigay ng kaalaman sa pagsasaka at pangingisda.
 • 221,897 trabaho ang nalikha mula sa mga proyektong pangkabuhayan kung saan kabilang ang:
  • 100,234 benepisyaryo mula sa Emergency Employment sa pamamagitan ng Cash for Asset (57,897 benepisyaryo) at Cash for Work (42,337 benepisyaryo) Programs;
  • 15,760 mangingisda sa pamamahagi at pagkukumpuni ng mga bangkang pangisda at pagpapalit ng mga sirang makina;
  • 20,519 mangingisda sa pamamagitan ng pag-aayos ng mga kagamitang pangisda, paglalagay ng mga kulungang pang-isda, mga payao at seaweed dryer, at pamimigay ng mga chest freezer at dryer;
  • 435,000 benepisyaryo sa pamamagitan ng pamimigay ng mga maliliit pang isda;
  • 9,149 magsasaka sa pamimigay ng mga kagamitang pambukid;
  • 2,482 magsasaka sa pamamahagi ng binhi at 160 magsasaka sa pamimigay ng mgs hayop pangnegosyo; at 2,179 benepisyaryo sa pamamagitan ng iba’t ibang skills training.

_____________________________

[Read this in English]