Tanong at sagot ukol sa Bangsamoro budget at Bangsamoro Police

Alamin ang totoo ukol sa Bangsamoro budget at Bangsamoro Police ayon sa
BANGSAMORO BASIC LAW

[BASAHIN: Tanong at sagot ukol sa panukalang Bangsamoro Basic Law]

TANONG: Bibigyan ba ng P75B “pork barrel” ang Bangsamoro?

SAGOT: HINDI. P35B lamang ang budget para sa Bangsamoro government para sa unang taon nito. Walang pork barrel sa Bangsamoro!

TANONG: Ano ang breakdown ng Bangsamoro budget?

SAGOT: P7B (Special Development Fund) sa unang taon at P2B kada taon sa loob ng limang taon upang mapabilis ang pagpapaunlad ng Bangsamoro sa pamamagitan ng imprastraktura at pagpapalawig ng mga pangunahing serbisyo

P1B para sa transisyon ng ARMM patungong Bangsamoro Government

Annual block grant na tinatayang aabot sa P27B sa 2016 (2.4% ng National Total Revenues na nakolekta noong nakalipas na tatlong taon)

Ang budget na ibibigay sa Bangsamoro ay siyang gagamitin para sa economic development, pambayad sa sweldo ng mga guro at health workers, at lahat ng gastusin patungkol sa pampublikong edukasyon at kalusugan.

Ang mga LGUs ay patuloy na tatanggap ng kanilang mga IRA (internal revenue allotments).

TANONG: Magkakaroon ba ng hiwalay na Bangsamoro Police?

SAGOT: HINDI. Ang Bangsamoro Police ay magiging bahagi at isasailalim sa iisang PNP at administrative control and supervision ng NAPOLCOM.

Ang Bangsamoro Police ay magiging regional unit ng PNP tulad ng ginagawa sa ibang mga rehiyon, kasama na ang ARMM.

Lahat ng police officers, mula regional director hanggang municipal police, ay manggagaling sa PNP. Magiging bahagi lamang ng Bangsamoro Police ang mga miyembro ng MILF kung sila ay mag-a-apply at papasa bilang mga indibidwal. Ang MILF ay hindi bibigyan ng armas.

Sa ilalim ng PNP Law (Republic Act 6975, as amended by RA 8551 in 1998), ang mga local executives ay may operational control at ilang disciplinary powers sa mga kapulisan. Sa draft BBL, ang regional chief executive ang may operational control sa kapulisan.

Ang depensa at seguridad sa Bangsamoro ay mananatiling responsibilidad ng Pamahalaang Sentral.

‘Wag maniwala sa sabi-sabi. Basahin ang panukalang BBL nang malaman ang totoo.

opapp.gov.ph

____________________

Related reading:

Basahin ang infographic ukol dito

Document: The draft Bangsamoro Basic Law

Q and A: the draft Bangsamoro Basic Law