Read in English

Ipinagkakaloob ang Gawad Mabini sa mga Filipino na nag-alay ng natatanging paglilingkod sa ibayong-dagat, o tumulong sa pagpapalaganap ng mga kapakanan at karangalan ng Pilipinas sa ibang bansa. Itinatag ito sa bisà ng Dekrétong Pampangulò Blg. 490, s. 1974 bílang parangal kay Apolinario Mabini, ang unang Kalihim ng Ugnayang Panlabas ng Unang Republika ng Pilipinas. Naisakodigo ito noong 2003 sa bisa ng Mga Kodigong Pandangal ng Pilipinas.

Sang-ayon sa Mga Tuntunin at Gabay sa Pagpapatupad ng Mga Kodigong Pandangal, ipagkakaloob ang Gawad Mabini sa

  • isang gawaing kapuri-puri ng indibidwal, tulad ng mahalagang ambag sa paglilíkas ng mga mamamayang Filipino sa isang lugar ng panganib;
  • mga gawaing kapuri-puri ng indibidwal sang-ayon sa probisyon ng mga serbisyong konsular o sa pangangalagà ng mga mamamayang Filipino;
  • katangi-tanging gawain sa isang pandaigdigang pakikipagkasundo o misyon; at
  • iba pang mga gawaing kapuri-puri na nagpapakíta ng pinakamainam na tradisyon ng Serbisyong Pambanyaga.

Isinagawa ang pinakahuling pagkakaloob ng Gawad Mabini noong Hunyo 26, 2012.

Mga Lahok sa 2012 Mga Parangal Gawad Mabini:

Pahayag: Ang Kalihim ng Mga Ugnayang Pambanyagà sa Ika-149 Taón ng Kapanganakan ni Apolinario Mabini at sa Pagdiriwang ng Paggagawad ng mga Parangal, Hulyo 23, 2013

Talumpatì ni Pangulong Aquino sa ika-148 taon ng kapanganakan ni Apolinario Mabini, Hulyo 26, 2012

Mga mensahe ng Kalihim ng Ugnayang Panlabas sa ika-148 taon ng kapanganakan ni Apolinario Mabini, Hulyo 26, 2012

Pinapurihan ni Pangulong Aquino ang DFA para sa patuloy nitong pagsisikap na itaguyod ang tatlong haligi ng mga polisiyang panlabas ng Pilipinas

Pinarangalan ng DFA ang mga pinakanatatangì nitong diplomata at staff

Sino ang maaaring pagkalooban ng Gawad Mabini?

  • Personnel ng Kagawaran ng Ugnayang Panlabas, alinman sa nasa Home Office at Foreign Service, na nakapaglingkod nang hindi bababà sa apat na taon;
  • Mga Filipino na may natatanging paglilingkod at nakapagpalaganap ng mga interes ng Republika ng Pilipinas sa loob at labas ng bansa.

Maaari rin itong ipagkaloob nang ad diploma {1} sa mga nagkaloob ng sapat na pagtataguyod sa isang pagdalaw ng Pangulo sa ibang bansa, o nakapag-ambag nang malinaw sa matagumpay na paghahanda at/o pangangasiwa ng Pilipinas sa isang malaking pangyayaring pandaigdigan. Sa ganitong konteksto maaaring ipagkaloob ang Gawad Mabini sa mga pangyayaring kapareho ang antas ng Pangalawang Pangulo o higit pa.

 

Binubuo ng tatlong ranggo ang parangal:

Dakilang Krus (Dakilàng Kamanong) – Ipinagkakaloob sa dati o kasalukuyang Kalihim ng Ugnayang Panlabas, Pinunò ng Misyon, kasapi ng Gabinete, o iba pang mataas na opisyal na namumunò sa isang delegasyon ng Pilipinas sa isang mahalagang kumperensiyang pandaigdigan sa antas ministeryal, at bilang bunga niyon ay may sapat na naiambag sa kapakanan at ikabubuti ng bayan.

Kumander (Dakilàng Kasugo) – Ipinagkakaloob sa isang opisyal na may ranggong nasa pagitan ng ministrong pangkarera hanggang antas IV na Opisyal ng Foreign Service, o sa personnel isang ahensiya ng pamahalaan na naglilingkod bílang Attache sa isang establisimyento ng Foreign Service, sang-ayon sa rekomendasyon ng Pinunò ng Misyon o ng Pangunahing Opisyal ng pinaglilingkurang tungkulin, magkagayon man ang kaso, o ng Kalihim ng Ugnayang Panlabas, sa kaso ng mga personnel sa Home Office.

Kasapì (Kasugo) – Ipinagkakaloob ito sa isang opisyal o kawani ng staff ng DFA, sang-ayon sa rekomendasyon ng Pinunò ng Misyon o ng Pangunahing Opisyal ng pinaglilingkurang tungkulin, magkagayon man ang kaso, o ng Kalihim ng Ugnayang Panlabas, sa kaso ng mga personnel sa Home Office.

Ang Sagisag ng Gawad Mabini

Ang sagísag ng Gawad Mabini ay isang dinisenyuhamg Krus ng Romanya na may pulang tatsulok sa gitna na may bituin sa bawat sulok at larawan ni Apolinario Mabini. Napalilibutan ito ng tatlong idinisenyomg titik K. Ginintuang pilak ang komposisyon ng medalyon para sa Dakilang Krus, samantalang para sa Kumander at Kasapi, ginintuang tanso. Binubuo ang laso ng magkakapantay na pranhang pula, dilaw, at asul, na nagpapaalala sa mga kulay ng bandila ng Pilipinas.

Proseso ng nominasyon at paggagawad

Nagmumungkahi ang Kagawaran ng Ugnayang Panlabas ng pagkakaloob ng Gawad Mabini sa mga indibidwal.

Maaaring ipagkaloob ang Gawad Mabini ng Kalihim ng Ugnayang Panlabas sa ngalan at sa kapangyarihan ng Pangulo.

Talaan

 

Pangalan

Ranggo

Taon

Imelda Romualdez Marcos

Dakilang Krus (Dakilang Kamanong)

1978

Leon Ma. Guerrero

Dakilang Krus (Dakilang Kamanong)

1982

Aide Fune

Kasapi (Kasugo)

1993

Bahnarim Abu Guinomla

Kumander (Dakilang Kasugo)

1993

Leon Rodion Roxas

Kasapi (Kasugo)

1993

Luz Palacios

Dakilang Krus (Dakilang Kamanong)

1993

Marciano A. Paynor Jr.

Kumander (Dakilang Kasugo)

1993

Petronilo de la Cruz

Kasapi (Kasugo)

1993

Renato Villapando

Kumander (Dakilang Kasugo)

1993

Romulo Buhat

Kasapi (Kasugo)

1993

Rosendo Crucillo

Kasapi (Kasugo)

1993

Cristina Ortega

Kumander (Dakilang Kasugo)

1994

Diosdado Macapagal

Dakilang Krus (Dakilang Kamanong)

1994

Hortencio Brillantes

Dakilang Krus (Dakilang Kamanong)

1994

Mariano Dumi

Kumander (Dakilang Kasugo)

1994

Melchor P. Aquino

Dakilang Krus (Dakilang Kamanong)

1994

Melita Sta. Maria

Kumander (Dakilang Kasugo)

1994

*Narciso R. Ramos

Dakilang Krus (Dakilang Kamanong)

1994

Narciso Reyes

Dakilang Krus (Dakilang Kamanong)

1994

Ricardo Andaya

Kumander (Dakilang Kasugo)

1994

Arturo Tolentino

Dakilang Krus (Dakilang Kamanong)

1995

Leticia Ramos-Shahani

Dakilang Krus (Dakilang Kamanong)

1995

Leandro Verceles

Dakilang Krus (Dakilang Kamanong)

1996

Salvador Laurel

Dakilang Krus (Dakilang Kamanong)

1996

Ruben Espedilla

Dakilang Krus (Dakilang Kamanong)

1997

*Delfin Garcia

Dakilang Krus (Dakilang Kamanong)

1998

Manuel Yan

Dakilang Krus (Dakilang Kamanong)

1998

*Modesto Farolan

Dakilang Krus (Dakilang Kamanong)

1998

Rafael Ileto

Dakilang Krus (Dakilang Kamanong)

1998

Leonides Caday

Dakilang Krus (Dakilang Kamanong)

1999

Federico Macaranas

Dakilang Krus (Dakilang Kamanong)

2001

Felipe Mabilangan Jr.

Dakilang Krus (Dakilang Kamanong)

2001

Mamintal Tamano

Dakilang Krus (Dakilang Kamanong)

2001

Manuel Collantes

Dakilang Krus (Dakilang Kamanong)

2001

Rora Navarro-Tolentino

Dakilang Krus (Dakilang Kamanong)

2001

Samuel Ramel

Dakilang Krus (Dakilang Kamanong)

2001

Tomas Padilla

Dakilang Krus (Dakilang Kamanong)

2001

Catherine P. Maceda

Kumander (Dakilang Kasugo)

2003

Cotawato M. Arimao

Kasapi (Kasugo)

2003

Fortunato D. Oblena

Dakilang Krus (Dakilang Kamanong)

2003

Grace R. Princesa

Kumander (Dakilang Kasugo)

2003

Jasmin P. Aragon

Kasapi (Kasugo)

2003

Joel Nunag

Kasapi (Kasugo)

2003

Philip M. Figueroa

Kasapi (Kasugo)

2003

Ronald M. Joves

Kasapi (Kasugo)

2003

Roy Cimatu

Dakilang Krus (Dakilang Kamanong)

2003

Carlos P. Romulo

Dakilang Krus (Dakilang Kamanong)

2005

Aian Caringal

Dakilang Krus (Dakilang Kasugo)

2007

Benito Valeriano

Dakilang Krus (Dakilang Kasugo)

2007

Brian Dexter Lao

Kumander (Dakilang Kasugo)

2007

Carlos Sorreta

Kumander (Dakilang Kasugo)

2007

Claro Cristobal

Kumander (Dakilang Kasugo)

2007

Dennis Lepatan

Dakilang Krus (Dakilang Kamanong)

2007

Domingo T. Lucenario

Dakilang Krus (Dakilang Kamanong)

2007

Edwin Mendoza

Kumander (Dakilang Kasugo)

2007

Erlinda Basilio

Dakilang Krus (Dakilang Kamanong)

2007

Esteban Cornejos

Dakilang Krus (Dakilang Kamanong)

2007

Evan Garcia

Dakilang Krus (Dakilang Kamanong)

2007

Ezzedin Tago

Kumander (Dakilang Kasugo)

2007

Gen. Honesto Lactao

Kumander (Dakilang Kasugo)

2007

Jason Jovencio Anasarias

Kumander (Dakilang Kasugo)

2007

Jerril Santos

Kumander (Dakilang Kasugo)

2007

Jocelyn Batoon-Garcia

Kumander (Dakilang Kasugo)

2007

Leah Victoria Rodriguez

Kumander (Dakilang Kasugo)

2007

Lorena Joy Banagodos

Kumander (Dakilang Kasugo)

2007

Luis T. Cruz

Dakilang Krus (Dakilang Kamanong)

2007

Ma. Angelina M. Sta. Catalina

Dakilang Krus (Dakilang Kamanong)

2007

Ma. Teresa Lepatan

Dakilang Krus (Dakilang Kamanong)

2007

Marciano A. Paynor Jr.

Dakilang Krus (Dakilang Kamanong)

2007

Maria Andrelita Austria

Kumander (Dakilang Kasugo)

2007

Maria Elena Algabre-Misrahi

Kumander (Dakilang Kasugo)

2007

Mary Ann Padua

Kumander (Dakilang Kasugo)

2007

Minda Calaguian Cruz

Kumander (Dakilang Kasugo)

2007

Orontes Castro

Kumander (Dakilang Kasugo)

2007

Ramon Gaspar

Kasapi (Kasugo)

2007

Raymond Balatbat

Kumander (Dakilang Kasugo)

2007

Robert Borje

Kumander (Dakilang Kasugo)

2007

Romeo Manalo

Dakilang Krus (Dakilang Kamanong)

2007

Sylvia Marasigan

Kumander (Dakilang Kasugo)

2007

Theresa Dizon-de Vega

Kumander (Dakilang Kasugo)

2007

Teresita Daza

Kumander (Dakilang Kasugo)

2007

Donna Celeste

Kumander (Dakilang Kasugo)

2010

Eleanor L. Jaucian

Dakilang Krus (Dakilang Kamanong)

2010

Fernando V. Beup Jr.

Kumander (Dakilang Kasugo)

2010

Flerida Ann Camille P. Mayo

Kumander (Dakilang Kasugo)

2010

Henry S. Bensurto

Kumander (Dakilang Kasugo)

2010

Junaid Ali

Kasapi (Kasugo)

2010

 

 

{1} Kapag ipinagkaloob ang karangalan nang ad diploma, diploma lámang ang ibinibigay sa tumatanggap. Kung ibig nila, maaaring magkaroon ng medalyon ang mga tumanggap ng gawad na ad diploma, subalit sila na ang mangangasiwa sa pagkakaroon niyon. {1}

Read in English