Naninindigan pa rin po tayo sa ipinangako nating pagbabago sa edukasyon: ang gawin itong sentral na estratehiya sa pamumuhunan sa pinakamahalaga nating yaman: ang mamamayang Pilipino. Sa K to 12, tiwala tayong mabibigyang-lakas si Juan dela Cruz upang mapaunlad—hindi lamang ang kanyang sarili at pamilya—kundi maging ang buong bansa. – Pangulong Benigno S. Aquino III

Curriculum under K to 12

For updating

×

Read the Enhanced Basic Education Act of 2013

Download PDF

Implementing rules and Regulations of the Enhanced Basic Education Act of 2013

Download in PDF

K to 12 Program (infographic)
Download a printable graphic version of this page (PDF).

K to 12 Toolkit
Reference Guide for Teacher Educators, School Administrators, and Teachers. Published with the permission of SEAMEO INNOTECH. (PDF)

DepEd Order No. 16, s. 2012
Guidelines on the implementation of the Mother-Tongue-based Multilingual Education. (PDF)

DepEd Order No. 21, s. 2012
Policies and guidelines on the implementation of the Universal Kindergarten Education Program. (PDF)

DepEd Order No. 31, s. 2012
Policies and guidelines on the implementation of the Grades 1 to 10 of the K to 12 basic Education Program effective school year 2012-2013. (PDF)

DepEd Order No. 32, s. 2012
Implementing Rules and Regulations of the Kindergarten Education Act. (PDF)

DepEd Order No. 36, s. 2012
Guidelines on the implementation of the Senior High School Modeling in Selected Technical and Vocaltional Education High Schools under K to 12. (PDF)

DepEd Order No. 73, s. 2012
Guidelines on the assessment and rating of learning outcomes under the K to 12 Basic Education Curriculum. (PDF)

DepEd Order No. 74, s. 2012
Guidelines on the selection of Honor Pupils and Students of Grades 1 to 10 under the K to 12 curriculum. (PDF)

×