EDITED-Philippine-Public-Storm-Warnings-TAGALOG-INPAGE

Inilalabas ang public storm warning para bigyan ang publiko ng babala sa pagdating ng masamang panahon, lalo na tungkol sa lakas o signal ng bagyo. Sa oras na maibigay ang Storm Signal, posibleng hindi pa maramdaman sa nabanggit na lugar ang masamang lagay ng panahon.  Nasa ibaba ang palugit (lead time) na ibinibigay sa paglalabas ng isang Public Storm Signal:

 •    Inaasahan ang pagsama ng panahon sa loob ng 36 oras sa sandaling mailabas ang Public Storm Warning Signal No. 1.
 •    Inaasahan ang pagsama ng panahon sa loob ng 24 oras sa sandaling mailabas ang Public Storm Warning Signal No. 2.
 •    Inaasahan ang pagsama ng panahon sa loob ng 18 oras sa sandaling mailabas ang Public Storm Warning Signal No. 3.
 •    Inaasahan ang pagsama ng panahon sa loob ng 12 oras sa sandaling mailabas ang Public Storm Warning Signal No. 4.

Nababawasan ang palugit kapag may bagong inilabas na ulat-panahon at walang pagbabago sa Public Storm Signal Warning ng lugar.

Habang kumikilos ang sama ng panahon sa Philippine Area of Responsibility (PAR), maaaring itaas o ibaba ang ibinigay na Public Storm Signal.

Ang signal number sa isang lugar ay nakabatay sa tindi, laki ng sirkulasyon, direksiyon, at bilis ng isang bagyo sa sandaling inilabas ang isang Public Storm Warning Signal. Nakabatay rin sa mga ito ang pagbabago ng  Public Storm Warning Signal ng isang lugar.

Storm-Signal-01

 

Lagay ng Panahon:

 • Isang bagyo ang paparating sa lugar.
 • Inaasahan ang hanging may bilis na 30 hanggang 60 kph
 • Inaasahan ang pabugso-bugsong ulan sa loob ng 36 oras. (Kung nabuo ang bagyo malapit sa lugar, mas maikli ang palugit na ilalagay sa ulat-panahon hinggil sa pagdating ng hangin.)

Epekto ng Hangin:

 • Mababali ang sanga ng maliliit na puno.
 • Maaaring mabali o tuluyang mahugot ang ilang puno ng saging.
 • Maaaring matanggalan ng bubong ang ilang bahay na di gawa sa matibay na materyales.
 • Mababaw o halos walang pagkasirang magaganap sa apektadong lugar.
 • Malaking pinsala ang maaaring matamo ng palay na nagsisimula pa lang umusbong.

Mga Paalala:

 • Kapag lumakas at kumilos papalapit ang bagyo, maaaring itaas ang warning signal.
 • Pinapayuhan ang lahat na makinig sa pinakahuling ulat-panahon mula sa PAGASA kada anim na  oras.
 • Maaaring isagawa ang pang-araw-araw na mga trabaho at gawain maliban na lang kung bumaha.
 • Inilalagay sa alert status ang disaster preparedness units. Ibig sabihin, itinaas na ang pagkaalerto ng mga pangkat na tutugon sa epekto ng bagyo.

Storm-Signal-02

Lagay ng Panahon:

 • Isang bagyo ang paparating sa lugar.
 • Inaasahan ang hanging may bilis na 60 kph hanggang 100 kph sa loob ng  24 oras.

Epekto ng  Hangin:

 • Maaaring bumaluktot o tuluyang mabali ang mga puno ng niyog.
 • Maaaring mabunot ang ilang malalaking puno.
 • Maaaring bumagsak ang maraming puno ng saging.
 • Apektado ang mga palayan at iba pang mga pananim.
 • Matatanggalan ng bubong ang maraming bahay na gawa sa di-matibay na materyales.
 • Maaaring matanggal ang mga lumang bubong na yari sa yero.
 • Sa pangkalahatan, maaaring magdulot ng mababaw hanggang katamtamang pagkasira sa mga tinamaang komunidad.

Mga Paalala:

 • Mapanganib sa maliliit na sasakyang pandagat ang karagatan pati na ang mga dalampasigan.
 • Higit na atensiyon ang kailangang ibigay sa pinakahuling posisyon, direksiyon, bilis, at lakas ng bagyo habang kumikilos ito patungo sa isang lugar.
 • Pinag-iingat ang publiko lalo na ang mga naglalakbay sa karagatan.
 • Huwag palalabasin ng bahay ang mga bata.
 • Itago o ihanda ang mga ari-arian bago pa tumaas ang warning signal.
 • Kumikilos na ang disaster preparedness agencies/organizations para paghandain ang kanilang mga komunidad.

Storm-Signal-03

Lagay ng Panahon:

 • Isang bagyo ang paparating sa lugar.
 • Inaasahan ang hanging may bilis na 100 kph hanggang 185 kph sa loob ng 18 oras.

Epekto ng Hangin:

 • Mababali ang maraming puno ng niyog.
 • Babagsak ang halos lahat ng puno ng saging at mabubunot ang malaking bilang ng iba pang puno.
 • Matindi ang pinsala sa mga palayan at iba pang pananim.
 • Matatanggalan ng bubong o tuluyang mawawasak ang karamihan sa mga bahay na gawa sa di-matibay na materyales. May bahagyang pagkawasak sa mga estrukturang di-matibay hanggang sa di-gaanong matibay ang konstruksiyon.
 • Magkakaroon ng pagkabalam sa serbisyo ng komunikasyon at kuryente.
 • Sa pangkalahatan, katamtaman hanggang sa matinding pagkasira ang mararanasan partikular na sa agrikultural at industriyal na sektor.

Mga Paalala:

 • Delikado ang lagay ng panahon sa mga apektadong lugar.
 • Lubhang delikado sa lahat ng uri ng sasakyang pandagat ang karagatan at mga dalampasigan.
 • Mapanganib ang paglalakbay lalo na sa dagat at papawirin.
 • Pinapayuhan ang lahat na manatili sa mga gusaling matibay ang pagkakatayo, lumikas sa mabababang lugar, at lumayo sa mga pampang ng ilog o sa mga dalampasigan.
 • Maging alerto sa pagdaan ng mata ng bagyo na maaaring matukoy sa pamamagitan ng biglang pagbuti ng panahon na agad namang susundan ng pagsama, na may dalang malalakas na hangin na madalas na nagmumula sa hilaga.
 • Kapag tumama na sa lugar ang mata ng bagyo, huwag lumabas sa lugar na tinitigilan dahil makalipas lang ang isa hanggang dalawang oras, babalik din ang pinakamasamang lagay ng panahon na may dalang ubod ng lakas na hangin galing timog.
 • Suspendido ang mga klase sa lahat ng antas at hindi dapat pinapayagang lumabas ng bahay ang mga bata.
 •    Nagbibigay na ng nararapat na pagtugon sa mga emergency ang mga disaster preparedness unit.

Storm-Signal-04

Lagay ng Panahon:

 • Isang malakas na bagyo ang darating sa lugar.
 • Inaasahan ang hanging may bilis na 185 kph o mahigit pa sa loob ng 12 oras.

Epekto ng Hangin:

 • Malawakang pagkasira sa mga taniman ng niyog.
 • Maaaring mabunot ang maraming malalaking puno.
 • Malaking pinsala ang sa mga palayan at iba pang taniman.
 • Matinding pagkasira sa karamihan ng mga gusaling residensiyal at institusyonal na iba-iba ang klase ng konstruksiyon.
 • Matinding pagkabalam sa mga serbisyo ng komunikasyon at kuryente.
 • Matinding pagkasira sa mga apektadong lugar.

Mga Paalala:

 • Maaaring maging sanhi ng matinding pagkawasak sa komunidad ang sitwasyon.
 • Dapat kanselahin ang lahat ng biyahe. Manatili sa loob ng bahay.
 • Dapat nang maisagawa ang lahat ng paglikas patungo sa mas ligtas na lugar. Malaki ang posibilidad na tamaan ang lugar ng mata ng bagyo.
 • Habang papalapit ang mata ng bagyo, patuloy ang paglala ng lagay ng panahon, na may hatid na mga hanging galing hilaga, papalakas hanggang sa pinakamatindi nito.
 • Isang biglang pagbuti ng panahon ang mararanasan, na nangangahulugang nasa ilalim na ng mata ng bagyo ang lugar.
 • Depende sa laki at bilis ng mata ng bagyo, ang biglang pagbuti ng panahon ay maaaring tumagal ng isa hanggang dalawang oras.
 • Habang lumalabas sa lugar ang mata ng bagyo, lalong sasama ang lagay ng panahon, kasabay ng lalong pinalakas na hangin na madalas ay galing sa timog.
 • Ganap nang tumutugon sa emergency ang disaster coordinating councils at iba pang  disaster response organizations.
Super Typhoon

Lagay ng Panahon:

 • Isang ubod ng lakas na bagyo ang darating sa lugar.
 • Inaasahan ang hanging may bilis na 220 kph o mahigit pa sa loob ng 12 oras.

Epekto ng Hangin:

 • Halos lubos na pagkasira sa mga estrukturang gawa sa magagaang materyales, lalo na sa mga napakalapit sa dalampasigan.
 • Lubusang matatanggalan ng bubong ang maraming gusali. Matindi at malawakang pinsala sa mga bintana at pinto.
 • Malubhang pinsala sa karamihan ng mga residensiyal at institusyonal na gusali na halo-halo ang materyales.
 • Mapuputol ang mga linya ng kuryente at komunikasyon.
 • Tutumba ang lahat ng mga signboard at malalaking karatula.
 • Lubos na pagkasira sa mga taniman ng saging.
 • Karamihan ng mga matataas na puno tulad ng buko ang mabubuwal, mababali, o makakalbo.
 • Napakakaunting halaman at puno lamang ang makalalampas sa bagyo.

Mga Paalala:

 • Maaaring maging sanhi ng ubod ng tinding pagkawasak o delubyo sa komunidad.
 • Dapat kanselahin ang lahat ng biyahe. Manatili sa loob ng bahay.
 • Dapat nang maisagawa ang lahat ng paglikas patungo sa mas ligtas na lugar. Malaki ang posibilidad na tamaan ang lugar ng mata ng bagyo.
 • Habang papalapit ang mata ng bagyo, patuloy ang paglala ng lagay ng panahon, na may hatid na mga hanging galing hilaga, papalakas hanggang sa pinakamatindi nito.
 • Isang biglang pagbuti ng panahon ang mararanasan, na nangangahulugang nasa ilalim na ng mata ng bagyo ang lugar.
 • Depende sa laki at bilis ng mata ng bagyo, ang biglang pagbuti ng panahon ay maaaring tumagal ng isa hanggang dalawang oras.
 • Habang lumalabas sa lugar ang mata ng bagyo, lalong sasama ang lagay ng panahon, kasabay ng lalong pinalakas na hangin na madalas ay galing sa timog.
 • Ganap nang tumutugon sa emergency ang disaster coordinating councils at iba pang  disaster response organizations.

Sanggunian: kidlat.pagasa.dost.gov.ph

Read Information and Resources from the Government for Natural Calamities

________________________________________

Read in English