Read in English

Nakasaad sa Seksiyon 16 ng Republic Act 10121 may kapangyarihan ang Pangulo ng Pilipinas at bawat pinuno ng lokal na pamahalaan na ideklarang nasa ilalim ng State of Calamity ang isa o higit pang lugar sa kanilang hurisdiksiyon. Ang deklarasyong ito ay batay sa rekomendasyon ng kanilang mga konseho—LDRRMC (Local Disaster Risk Reduction Management Council) para sa lokal na pamahalaan, habang ang NDRRMC (National Disaster Risk Reduction Management) naman ang nagpapayo nito sa Pangulo.

Sa oras na ihayag ang State of Calamity o kalagayan ng kalamidad sa isang lugar, ang mga mamamayan nito ay magkakaroon ng pagkakataong mag-loan o umutang sa gobyerno nang walang labis na interes. Ang sumusunod ay ang proseso para makakuha ng iba’t ibang calamity loan:

 1. GOVERNMENT SERVICE INSURANCE SYSTEM (GSIS)–Emergency Loan Qualifications

Maaaring makakuha nito ang kahit sinong kasapi ng GSIS na…

a. kasalukuyang nasa serbisyo at hindi nakaliban (leave without pay).

b. walang nakabinbin na kasong kriminal o administratibo.

c. walang kulang o nakabinbing utang sa kanilang buwanang kontribusyon.

d. walang ibang loan/utang na nakadeklara.

e. residente o kawani sa pamahalaang napasasailalim sa State of Calamity.

Maaari itong maiproseso sa pamamagitan ng:

A. GSIS Wireless Automated Processing System (G-W@PS)

 • Dalhin ang iyong eCard Plus sa alinmang tanggapan ng GSIS na mayroong W@PS kiosk.
 • Gamit ang G-W@PS, piliin ang “Emergency Loan” mula sa “Loan” menu at sundin ang mga hakbang na ibibigay upang makumpleto ang transaksiyon.

B. Pag-aapply sa Tanggapan

 • Sagutan ang application form sa alinmang tanggapan ng GSIS.

Kabilang sa mga kondisyon ng GSIS Emergency Loan ay ang pagbabayad nito sa loob ng tatlong taon o 36 na buwanang hulog. Ang 6% na interes nito ay maidaragdag lamang kada taon (annum). Sa pagkuha ng loan na ito, mayroong ibibigay na kuwenta ng utang at ng buwanang amortisasyon nito. Kung ang emergency loan ay dumaan sa proseso ng pagre-renew, ang balanse sa natitirang loan ay ibabawas sa bagong loan.

Para sa karagdagang katanungan at detalye, tawagan ang GSIS Contact Center sa (02) 847-4747 o bumisita sa pinakamalapit ng GSIS sa inyong lugar.

 

 1. HOME DEVELOPMENT FUND (Pag-IBIG)–Calamity Loan Qualifications

Maaaring makakuha nito ang kahit sinong kasapi ng Pag-IBIG na…

 • nakapag-ambag ng hindi bababa sa 24 na buwanang impok.
 • nakapag-ambag ng 5 buwang impok sa loob ng huling anim na buwan.
 • residente ng lugar na nasa ilalim ng State of Calamity.

Ang mga sumusunod ay kailangang ipasa sa alinmang tanggapan ng Pag-IBIG:

 • Calamity Loan Application Form (makukuha sa www.pagibigfund.gov.ph at sa msimong tanggapan ng Pag-IBIG)
 • kopya (photocopy) ng dalawang lehitimong ID
 • katibayan ng kabuhayan/income
 • Declaration of Being Affected by Calamity (para sa mga pormal na empleyado lamang)

Maaaring magpasa ng aplikasyon sa Pag-IBIG Calamity Loan sa loob lamang ng 90 araw matapos ang deklarasyon ng State of Calamity.

Ang bawat miyembro ng Pag-IBIG ay makahihiram ng halagang hindi lalagpas sa 80% ng kanilang Total Accumulated Value (TAV) ayon sa mga kondisyong nakatakda sa programa. Kada taon, maidaragdag ang interes nitong aabot lamang ng 5.95%. Ang amortisasyon nito ay dalawampu’t apat na buwan ang haba—ang unang tatlong buwan nito ay itinuturing na grace period o panahong pahihintulutang makaligtaan ang pagbabayad nang walang anumang interes o multa. Magsisimula ang pormal na pagbabayad sa ikaapat na buwan mula sa araw kung kailan iginawad ang tseke.

Para sa mga katanungan at iba pang detalye, maaaring makipag-ugnayan sa Pag-IBIG sa numerong (02) 724-4244 o bumisita sa alinmang tanggapan ng Pag-IBIG.

 

 1. SOCIAL SECURITY SYSTEM (SSS)

Sa tuwing nagkakaroon ng hindi inaasahang sakuna, nag-aanunsyo ang SSS ng mga calamity relief package na maaaring pagpilian ng mga kasapi nila. Halimbawa, noong nagkaroon ng lindol (magnitude 7.2) sa Bohol at Cebu, ibinigay ng SSS ang mga sumusunod na loan package:

 • Direct House Repair at Improvement Loan na mayroong pinababang interes
 • Maagang renewal ng mga salary loan
 • Maagang pensiyon mula sa SSS para sa retirement, disability, at survivorship

Para sa mga katanungan at iba pang mga impormasyon, maaaring makipag-ugnayan sa 24-hour call center ng SSS sa (02) 920-6446 to 55 mula Lunes hanggang Biyernes. Maaari ring magpadala ng e-mail sa [email protected].

Alamin kung ano ang State of Calamity

Read in English