Tungkol-sa-Project-Noah

Project NOAH (Nationwide Operational Assessment Hazards)

Ang Project NOAH ay ang tugon ng Kagawaran ng Agham at Teknolohiya (Department of Science and Technology o DOST) sa panawagan ni Pangulong Benigno S. Aquino III para sa isang mas tiyak, buo, at mabilis na sistema ng pag-iwas at pagpapagaan ng epekto ng sakuna—lalong-lalo na sa mga lugar na napakadaling maapektuhan ng kalamidad sa buong Pilipinas.weather211

Gagamit ang proyektong ito ng mga teknolohiya at serbisyong pampangangasiwa mula sa DOST, sa pamamagitan ng PAGASA, PHIVOLCS, at ng DOST- Advanced Science and Technology Institute (ASTI), sa pakikiisa rin ng UP National Institute of Geological Sciences at ng UP College of Engineering—lahat ng ito para disaster risk reduction o pagbawas ng panganib na dulot ng sakuna.

Ang proyekto ay binubuo ng mga sumusunod:

  •   Pagbabahagi ng mga Hydrometeorological Devices sa mga labis na masalantang lugar sa Pilipinas (Hydromet). Mga kagamitan tulad ng 600 na automated rain gauge (ARG) at 400 water level monitoring stations (WLMS) ang ilalagak sa 18 pangunahing river basin (RB) hanggang Disyembre 2013. Ang mga ito ay makatutulong sa pagkakaroon ng mas malinaw na larawan ng dami ng tubig na naiipon sa bansa kaugnay ng pagbabaha.
  •   Disaster Risk Exposure Assessment for Mitigation-Light Detection and Ranging (DREAM-LIDAR) Project. Layunin ng proyektong ito na makalikha para sa mga pinakamalalaki at bahaing ilog, at watershed ng mas tumpak na datos ukol sa pagbaha pati na mapa ng mga mapanganib na lugar. Ang mga datos na ito ay naka-3D. Nakatakdang matapos ang proyekto ng Disyembre 2013.
  • weather20  Pagpapahusay ng Geohazard Mapping gamit ang LIDAR. Sa pamamagitan ng LIDAR at computerized na pagsusuri, matutukoy ang mga eksaktong lugar kung saan may panganib ng pagguho ng lupa o landslide. Inaasahang matatapos ang proyektong ito ng Disyembre 2014.
  •   Coastal Hazards and Storm Surge Assessement and Mitigation (CHASSAM). Makalilikha ito ng mga wave surge, wave refraction, at coastal circulation model na makatutulong sa pag-intindi at pagsosolusyon sa coastal erosion o ang pagguho ng lupa sa mga baybayin sanhi ng matinding pag-alon, pagdaloy ng tubig, atbp. Itinakda itong makumpleto ng Disyembre 2014.
  •   Flood Information Network (FloodNET) Project. Ang FloodNET Project ay ang magsisilbing flood center na magbibigay ng tumpak at maagang impormasyon at babala ukol sa pagbaha. Lilikha ang proyektong ito ng mga computer model para sa mga kritikal na river basin, gagawa ng automated na paglilikom ng datos, pagmomodelo at paglalabas ng impormasyon. Maglalabas din ito ng mga paunang ulat at babala ukol sa pagbaha. Itinakda itong matapos ng Disyembre 2013.
  •   weather22Local Development of Doppler Radar Systems (LaDDeRS). Nilalayon nitong paunlarin ang kapasidad ng mga lokalidad sa pagdidisenyo, pagtatayo, at pagpapaandar sa mga sub-system ng Doppler radars. Gamit ang Doppler radar, naoobserbahan kahit sa malayo ang mga paggalaw sa ibabaw ng dagat tulad na lamang ng bilis at tindi ng alon, hangin, at daloy ng tubig.
  •   Landslide Sensors Development Project. Ang proyektong ito ay isang sistema para sa pag-oobserba at maagang pagbibigay-babala sa posibleng pagguho ng lupa: landslide, slope failure, at debris flow. Isa itong proyektong abot-kaya, binuo sa lokal na nibel, at gumagamit ng mga makinang may sensor. Mula pa noong Mayo 2012, sampung sensor na ang inilagay sa San Francisco, Surigao del Norte; Tago, Surigao del Sur; Tublay, Bulgias, at Bokod sa Benguet; Lungsod ng Guihulngan, Negros Occidental; St. Bernard, Southern Leyte; at Tubungan, Iloilo. Higit sa 50 na lugar pa ang inaasahang malalagyan ng mga sensor bago matapos ang taong 2013.
  •   weather19Weather Hazard Information Project (WHIP). Kasama sa tungkulin ng WHIP ang paggamit ng samot-saring midya tulad ng telebisyon (DOSTv) at web portal (http://noah.dost.gov.ph) upang maglabas ng real-time o sabay sa kasalukuyang datos mula sa mga satellite, Doppler radar, ARG, at WLMS. Binibigyang-kakayahan nito ang bawat LGU at komunidad na maghanda nang husto para sa mga matitinding sakuna at kalamidad dulot ng kalikasan. Lalo pa itong pinaiigting ng: a) pagsasagawa ng IEC o Information, Education, and Communication activities, at; b) pagpoproseso at maayos na paglalahad ng mga impormasyong wasto, husto, at napapanahon upang magamit ng madla.

Mga dagdag na babasahin:

The President’s speech during the launch of Project NOAH on July 6, 2012

The Project NOAH web portal

Read in English