Pahayag mula sa Department of Finance at Bureau of Customs tungkol sa mga bagong patakaran para sa inspeksyon ng mga balikbayan box

Una, hindi na magkakaroon ng random at walang basehang pisikal na inspeksiyon ng balikbayan boxes. Sa halip, lahat ng container ng balikbayan box ay padadaanin sa mandatory na x-ray at K-9 examination—nang walang dagdag na singil sa nagpadala o sa OFW.