Q&A: Dahilan sa pag-veto ng P2,000 buwanang dagdag sa SSS pension

Sa laki ng kailangang pondo, mapipilitang kaltasan ang pondo o tuluyan nang ipatigil ang maraming mga programa at proyekto ng pamahalaan upang dito kunin ang P56 bilyong kakulangan.