The 2016 State of the Nation Address (Bisaya)

State of the Nation Address of Rodrigo Roa Duterte President of the Philippines To the Congress of the Philippines Session Hall of the House of Representatives [Delivered at the Batasang Pambansa Complex, Quezon City on July 25, 2016] (VISAYAN VERSION)   Daghang salamat.  Tuguti ko na magpakaimpormal sa inyuha. Inyo man na matikdan adunay naa […]


The 2016 State of the Nation Address (Filipino)

State of the Nation Address of Rodrigo Roa Duterte President of the Philippines To the Congress of the Philippines Session Hall of the House of Representatives [Delivered at the Batasang Pambansa Complex, Quezon City on July 25, 2016] (FILIPINO VERSION) Salamat. Ipermiso ninyo akong maging impormal. Mapapansin ninyo na ang tatlong lalaki sa nakaangat na […]


The 2016 State of the Nation Address

State of the Nation Address of  Rodrigo Roa Duterte  President of the Philippines  To the Congress of the Philippines  Session Hall of the House of Representatives  [Delivered at the Batasang Pambansa Complex, Quezon City on July 25, 2016] Thank you. Please allow me a little bit of informality at the outset. You would realize that […]


[English] Benigno S. Aquino III, Sixth State of the Nation Address, July 27, 2015

More than five years have passed since we put a stop to the culture of “wang-wang,” not only in our streets, but in society at large; since we formally took an oath to fight corruption to eradicate poverty; and since the Filipino people, our bosses, learned how to hope once more. My bosses, this is the story of our journey along the Straight Path.


Benigno S. Aquino III, Sixth State of the Nation Address, July 27, 2015

Ito ang aking ikaanim na SONA. Muli akong humaharap sa Kongreso at sa sambayanan upang iulat ang lagay ng ating bansa. Mahigit limang taon na ang lumilipas mula nang itinigil natin ang wang-wang, hindi lang sa kalsada, kundi sa buong lipunan; mula nang pormal tayong nanumpang labanan ang katiwalian upang masugpo ang kahirapan; at mula nang natuto muling mangarap ang Pilipino. Mga Boss, ito ang kuwento ng ating paglalakbay sa Daang Matuwid. – Pres. Benigno S. Aquino III, Sixth State of the Nation Address, July 27, 2015


[English] Benigno S. Aquino III, fifth State of the Nation Address, July 28, 2014

The transformation we are experiencing now, we can make permanent with the guidance of God. As long as your faith remains strong—as long as we continue serving as each other’s strength—we will continue proving that “the Filipino is definitely worth dying for,” “the Filipino is worth living for,” and if I might add: “The Filipino is worth fighting for.”


Benigno S. Aquino III, Fifth State of the Nation Address, July 28, 2014

Ang transpormasyong tinatamasa natin ngayon, ay magagawa nating permanente sa gabay ng Panginoon. Hangga’t buo ang ating pananalig at tiwala, at hangga’t nagsisilbi tayong lakas ng isa’t isa, patuloy nating mapapatunayan na, “the Filipino is worth dying for” , “the Filipino is worth living for,” at idadagdag ko naman po: “The Filipino is definitely worth fighting for.”


[English] Benigno S. Aquino III, Fourth State of the Nation Address, July 22, 2013

This is our fourth SONA. When I was a congressman, the people of Tarlac were my strength. When I became a senator and until now, in my Presidency, the people of our country have been there. You are my strength. As we continue doing our part—and as we continue placing faith in our fellowmen and in God—I tell you: It will still be you who will make certain that what we have begun here will continue; you will be the ones who will make sure that we will completely eradicate corruption; you will be the ones who will make sure that we will never again stray from the straight and righteous path.


Benigno S. Aquino III, Fourth State of the Nation Address, July 22, 2013

Ito po ang aking ikaapat na SONA. Noong ako’y Congressman, ang mga taga-Tarlac ang aking lakas; nang ako’y maging Senador, at hanggang ngayon, sa aking pagkapangulo, nariyan ang sambayanan—Pilipinas, kayo ang aking lakas. Sa patuloy nating pag-aambagan at pananalig sa kapwa at sa Maykapal, sinasabi ko po sa inyo: Kayo pa rin ang sisigurong magpapatuloy ang ating nasimulan; kayo ang sisigurong mabubura na nang tuluyan ang mga mukha ng katiwalian; kayo ang sisigurong hinding-hindi na tayo muling lilihis sa tuwid na daan.