Implementing Rules and Regulations of Executive Order No. 114, s. 2020

Implementing Guidelines of Executive Order No. 114: Institutionalizing the Balik Probinsya, Bagong Pag-asa Program as a Pillar of Balanced Regional Development, Creating a Council Therefore, and for Other Purposes


Implementing Rules and Regulations of Executive Order No. 43, s. 2017

Republic of the Philippines Implementing Rules and Regulations of Executive Order No. 43, s. 2017 Resolution No. 001, Series of 2018 IMPLEMENTING RULES AND REGULATIONS OF THE PRESIDENTIAL ANTI-CORRUPTION COMMISSION Pursuant to the authority granted to the Presidential Anti-Corruption Commission (the “Commission”) by virtue of Executive Order No. 43 dated October 4, 2017, the following […]


Mga Tuntunin at mga Regulasyong Pampatupad ng Batas sa Pinabuting Batayang Edukasyon ng 2013

*Salin ng Official Gazette sa layuning maghatid ng impormasyon. Hindi ito ang opisyal na salin ng naturang batas. Read in English MGA TUNTUNIN AT MGA REGULASYONG PAMPATUPAD NG BATAS SA PINABUTING BATAYANG EDUKASYON NG 2013 (BATAS REPUBLIKA BLG. 10533) Alinsunod sa Seksiyon 16 ng Batas Republika Blg. 10533 na pinamagatang “Isang Batas na Nagpapabuti sa Sistema ng […]


Implementing Rules and Regulations of Executive Order No. 236, s. 2003

Signed on November 26, 2003: Rules and Regulations Implementing Executive Order no. 236, s. 2003, entitled, “Establishing the Honors Code of the Philippines to create an order of precedence of honors conferred and for other purposes”.