Eulogy of the Representative of Batanes for the late Secretary Jesse M. Robredo, August 25, 2012

Sabado ng hapon po ‘yon n’ung makatanggap ako ng tawag mula sa aking anak na si Julia. Nabahala ako sa tinig ng kanyang boses, sinabi niya na may nangyari sa eroplano na sakay si Secretary Jesse, at hindi pa ito umabot sa Masbate. Sabi ko sa anak ko, itigil na natin ang ating pag-uusap at magdasal tayo nang taimtim para sa kaligtasan ni Secretary Jesse at ng kanyang mga kasama.


Statement: The Speaker of the House on the recovery of the body of Sec. Robredo, August 21, 2012

To his wife Atty. Lenny, and his daughters Aika, Patricia, and Jillian Therese, as well as to the pilots’ families, we condole with you and sincerely share your loss. To those who untiringly searched for him and his pilots—Capt. Jessup Bahinting and Capt. Kshitiz Chand—we offer our gratitude for your priceless efforts. To those who prayed with us, our gratitude as well. We may not understand the ways of the Almighty but know that it is certain that Jesse is in His care and continues to watch over this nation that he loved dearly.


Panimulang pahayag ng mga taga-usig sa impeachment trial ni Punong Mahistradong Corona, ika-16 ng Enero 2012

Bilang mga lingkod-bayan, sumumpa tayong itaguyod ang kalooban ng taumbayan sa lahat ng pagkakataon. awat isang may posisyon sa gobyerno ng Republika ay mananagot sa kaniyang mga ikinikilos– dahil ang kapangyarihan ng taumbayan ay isang kapangyarihang mas mataas sa Ehekutibo, sa Lehislatura, o kahit pa sa Hudikatura. Ibig sabihin, gaano man kataas ng kinaluluklukan ng isang tao, hindi kailanman siya makakatakas sa pananagutan sa publiko.